مراحلش مشخصه .بعد از نصب ادامه بدین

مراحلش مشخصه .بعد از نصب ادامه بدین
مراحلش مشخصه .بعد از نصب ادامه بدین
شماره خودمو میزنم. مینویسه ارور سیستم
شماره خودمو میزنم. مینویسه ارور سیستم
شماره خودتو نياز نداره تو لينكايى كه دادم اموزش بود
شماره خودتو نياز نداره تو لينكايى كه دادم اموزش بود
نیاز داره برای ثبت نام مثل تلگرام
شماره خودتو نياز نداره تو لينكايى كه دادم اموزش بود
من این رو دارم ولی با تلگرام نمیشه واردش شد!