سلام ، درایور کارت گرافیک رو نصب کردم کناره های مانیتور مشکی شده ، ریزولیشن رو هم ک تغییر میدم یا منوی استارت خارج از صفحه دسکتاپ میشه یا اینجوری میشه

سلام ، درایور کارت گرافیک رو نصب کردم کناره های مانیتور مشکی شده ، ریزولیشن رو هم ک تغییر میدم یا منوی استارت خارج از صفحه دسکتاپ میشه یا اینجوری میشه
سلام ، درایور کارت گرافیک رو نصب کردم کناره های مانیتور مشکی شده ، ریزولیشن رو هم ک تغییر میدم یا منوی استارت خارج از صفحه دسکتاپ میشه یا اینجوری میشه
درایور اشتباه هست
درایور اشتباه هست
واقعا؟
ال درایور گذاشتم ک نصب کرد
واقعا؟
ال درایور گذاشتم ک نصب کرد
دقیقا
چون درایور پک ها ممکنه اشتباه نصب کنن