امید تلگرامِ ایکس مث تلگرامِ اصلی نمیشه لوکل دیتابیسش رو پاک کرد؟؟ همون گزینه ک تو قسمتِ کش هس منظورمِ

امید تلگرامِ ایکس مث تلگرامِ اصلی
نمیشه لوکل دیتابیسش رو پاک کرد؟؟
همون گزینه ک تو قسمتِ کش هس منظورمِ
امید تلگرامِ ایکس مث تلگرامِ اصلی
نمیشه لوکل دیتابیسش رو پاک کرد؟؟
همون گزینه ک تو قسمتِ کش هس منظورمِ
میشه
میشه
چطوری میشه شات بدی امید؟؟
منظورم کش نیس
اون گزینه ک نوشته لوکل دیتا بیس روش ک میزنم کمتر نمیشه حجمش
چطوری میشه شات بدی امید؟؟
منظورم کش نیس
اون گزینه ک نوشته لوکل دیتا بیس روش ک میزنم کمتر نمیشه حجمش
دنیای فناوری و دیجیتال
دنیای فناوری و دیجیتال
دنیای فناوری و دیجیتال
دنیای فناوری و دیجیتال
امید نیگا تو روش بزن ببین حجمش اصن کم نمیشه درحالیکه تو تلگرام اصلی میشد

25مگ هس الان براتو
امید نیگا تو روش بزن ببین حجمش اصن کم نمیشه درحالیکه تو تلگرام اصلی میشد

25مگ هس الان براتو
من اصن پاک نمی‌کنم
من اصن پاک نمی‌کنم
پ نمیشه پاکش کرد ن؟؟
پ نمیشه پاکش کرد ن؟؟
نمی‌دونم