نه کاری نکردم

نه کاری نکردم
نه کاری نکردم
پس به قول زینب جون ریپورت شدید یا شاید هم باگ تلگرامه، تلگرامتون رو آپدیت کنید