اینساتو آپدیت کن برو تو ستینگ اکانت دیگه ای داری اد کن بعد دوتا اکانتتو همزمان میتونی چک کنی

اینساتو آپدیت کن برو تو ستینگ اکانت دیگه ای داری اد کن بعد دوتا اکانتتو همزمان میتونی چک کنی