بگين ممنون ميشم،.من هم نت مخابراطي دارم،هم پارس انلاين،.ببينم كدوم جواب ميدن

بگين ممنون ميشم،.من هم نت مخابراطي دارم،هم پارس انلاين،.ببينم كدوم جواب ميدن