دوستان یه سوال! چند روز پیش ساعت گوشیم بهم ریخت بعد چند دیقه درستش کردم ولی دیدم ساعت تلگرامم مثل ساعت گوشیم بهم ریخت و هر کاری کردم درست نشد.حتی پاک کردم دوباره نصب کردم بازم نشد. خیلی بده اینجوری. بنظرتون چیکار کنم درست بشه؟

دوستان یه سوال!
چند روز پیش ساعت گوشیم بهم ریخت بعد چند دیقه درستش کردم ولی دیدم ساعت تلگرامم مثل ساعت گوشیم بهم ریخت و هر کاری کردم درست نشد.حتی پاک کردم دوباره نصب کردم بازم نشد.
خیلی بده اینجوری.
بنظرتون چیکار کنم درست بشه؟