و درحال تحصيل كار ميكنه ميخواد بعد از پايان تحصيل سوابق كاريشو ببره ويزاي كاري ٣ سال بگيره

و درحال تحصيل كار ميكنه
ميخواد بعد از پايان تحصيل سوابق كاريشو ببره
ويزاي كاري ٣ سال بگيره
و درحال تحصيل كار ميكنه
ميخواد بعد از پايان تحصيل سوابق كاريشو ببره
ويزاي كاري ٣ سال بگيره
معمولا یک مینیمم هایی هست. مثلا میران حقوق. یا مدت کار. اجازه کار همراه تحصیل ۲۰ ساعت دانشجویی هست که کار پاره وقت حساب می شه و معمولا هم با علت کم بودن حقوق شامل مالیات هم نمی شه