‌ساخت اپلیکیشن موبایل با Ionic 2 ، Angular 2 و TypeScript http://git.ir/?p=61186 💡 گیت 👈 @git_ir 💡 رسانه تصویری گیت 👈 @gittv

‌ساخت اپلیکیشن موبایل با Ionic 2 ، Angular 2 و TypeScript
http://git.ir/?p=61186
💡 گیت 👈 @git_ir
💡 رسانه تصویری گیت 👈 @gittv