‏ ‏🗓 تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۱۹:۰۰ ‏ ‏ 🔻 قیمت اونس‌ها : ‏ .......................................................... ‏ ◽️ انس طلا : 1,290.47 ‏ ◽️ انس نقره : 15.68 ‏ ◽️ انس پلاتین : 827.75 ‏ ◽️ انس پالادیوم : 1,275.90 ‏ ‏ 🔻 قیمت طلا : ‏ .......................................................... ‏ ◽️ گرم طلای ۱۸ : 3,497,600 ‏ ◽️ گرم طلای ۲۴ : 4,663,400 ‏ ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ : 3,451,000 ‏ ◽️ طلای دست دوم : 3,762,870 ‏ ‏ 🔻 قیمت آبشده : ‏ .......................................................... ‏ ◽️ آبشده نقدی : 15,150,000 ‏ ◽️ آبشده بنکداری : 15,160,000 ‏ ◽️ آبشده شنبه ای : 15,160,000 ‏ ◽️ آبشده جهانی : 15,155,000 ‏ ‏ 🔻 ‏مظنه / مثقال طلا : ‏ .......................................................... ‏ ◽️ مثقال طلا : 15,150,000 ‏ ◽️ مثقال / عیار جهانی : 14,717,000 ‏ ◽️ مثقال / حواله دلار : 14,582,000 ‏ ◽️ مثقال / حسب سکه : 16,915,000 ‏ ‏ 🔻 ‏قیمت سکه / فردایی: ‏ .............................................................. ‏ 💰تمام سکه / فردایی : 38,300,000 ‏ ‏ 🔻 قیمت سکه / معاملاتی : ‏ .......................................................... ‏ 💰سکه امامی : 38,210,000 ‏ 💰سکه بهار آزادی : 37,000,000 ‏ 💰نیم سکه : 19,600,000 ‏ 💰ربع سکه : 12,120,000 ‏ 💰سکه گرمی : 6,610,000 ‏ ‏ 🔻 قیمت سکه / تک فروشی : ‏ ............................................................ ‏ 💰سکه امامی : 38,310,000 ‏ 💰سکه بهار آزادی : 34,150,000 ‏ 💰نیم سکه : 18,820,000 ‏ 💰ربع سکه : 11,700,000 ‏ 💰سکه گرمی : 6,450,000 ‏ ‏ 🔻 بورس و سکه آتی : ‏ ............................................................ ‏ ◽️ شاخص كل بورس تهران : 164,829.0 ‏ ◽️ سکه آتی شهریور : 42,861,523 ‏ ◽️ سکه آتی آبان : 48,730,371 ‏ ◽️ سکه آتی دی : 50,595,000 ‏ ◽️ زعفران / شهریور : 97300 ‏ ◽️ زعفران نگین / آبان : 81900 ‏ ‏ 🔻 سوخت و انرژی : ‏ .......................................................... ‏ ◽️ نفت سبک : 51.92 ‏ ◽️ نفت برنت : 61.05 ‏ ◽️ نفت اپک : 58.24 ‏ ‏ ‏لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w ‏


‏🗓 تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷ / ساعت ۱۹:۰۰

‏ 🔻 قیمت اونس‌ها :
‏ ..........................................................
‏ ◽️ انس طلا : 1,290.47
‏ ◽️ انس نقره : 15.68
‏ ◽️ انس پلاتین : 827.75
‏ ◽️ انس پالادیوم : 1,275.90

‏ 🔻 قیمت طلا :
‏ ..........................................................
‏ ◽️ گرم طلای ۱۸ : 3,497,600
‏ ◽️ گرم طلای ۲۴ : 4,663,400
‏ ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ : 3,451,000
‏ ◽️ طلای دست دوم : 3,762,870

‏ 🔻 قیمت آبشده :
‏ ..........................................................
‏ ◽️ آبشده نقدی : 15,150,000
‏ ◽️ آبشده بنکداری : 15,160,000
‏ ◽️ آبشده شنبه ای : 15,160,000
‏ ◽️ آبشده جهانی : 15,155,000

‏ 🔻 ‏مظنه / مثقال طلا :
‏ ..........................................................
‏ ◽️ مثقال طلا : 15,150,000
‏ ◽️ مثقال / عیار جهانی : 14,717,000
‏ ◽️ مثقال / حواله دلار : 14,582,000
‏ ◽️ مثقال / حسب سکه : 16,915,000

‏ 🔻 ‏قیمت سکه / فردایی:
‏ ..............................................................
‏ 💰تمام سکه / فردایی : 38,300,000

‏ 🔻 قیمت سکه / معاملاتی :
‏ ..........................................................
‏ 💰سکه امامی : 38,210,000
‏ 💰سکه بهار آزادی : 37,000,000
‏ 💰نیم سکه : 19,600,000
‏ 💰ربع سکه : 12,120,000
‏ 💰سکه گرمی : 6,610,000

‏ 🔻 قیمت سکه / تک فروشی :
‏ ............................................................
‏ 💰سکه امامی : 38,310,000
‏ 💰سکه بهار آزادی : 34,150,000
‏ 💰نیم سکه : 18,820,000
‏ 💰ربع سکه : 11,700,000
‏ 💰سکه گرمی : 6,450,000

‏ 🔻 بورس و سکه آتی :
‏ ............................................................
‏ ◽️ شاخص كل بورس تهران : 164,829.0
‏ ◽️ سکه آتی شهریور : 42,861,523
‏ ◽️ سکه آتی آبان : 48,730,371
‏ ◽️ سکه آتی دی : 50,595,000
‏ ◽️ زعفران / شهریور : 97300
‏ ◽️ زعفران نگین / آبان : 81900

‏ 🔻 سوخت و انرژی :
‏ ..........................................................
‏ ◽️ نفت سبک : 51.92
‏ ◽️ نفت برنت : 61.05
‏ ◽️ نفت اپک : 58.24


‏لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w