💥قیمت # طلا در بازار امروز تهران سه شنبه ۴ دی ماه و ۲۴ دسامبر 💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶 مثقال: ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ کمترین: ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تغییر: ۵۶۰,۰۰۰ (۴.۱۲%) گرم طلای ۱۸: ۳,۲۶۹,۱۰۰ 🔺 بیشترین: ۳,۳۱۷,۵۰۰ کمترین: ۳,۲۱۳,۷۰۰ تغییر: ۱۲۹,۳۰۰ (۴.۱۲%) گرم طلای ۲۴: ۴,۳۵۸,۷۰۰ 🔺 بیشترین: ۴,۴۲۳,۴۰۰ کمترین: ۴,۲۸۴,۸۰۰ تغییر: ۱۷۲,۴۰۰ (۴.۱۲%) لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

💥قیمت # طلا در بازار امروز تهران
سه شنبه ۴ دی ماه و ۲۴ دسامبر

💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶


مثقال: ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۱۴,۳۷۰,۰۰۰
کمترین: ۱۳,۹۲۰,۰۰۰
تغییر: ۵۶۰,۰۰۰ (۴.۱۲%)

گرم طلای ۱۸: ۳,۲۶۹,۱۰۰ 🔺
بیشترین: ۳,۳۱۷,۵۰۰
کمترین: ۳,۲۱۳,۷۰۰
تغییر: ۱۲۹,۳۰۰ (۴.۱۲%)

گرم طلای ۲۴: ۴,۳۵۸,۷۰۰ 🔺
بیشترین: ۴,۴۲۳,۴۰۰
کمترین: ۴,۲۸۴,۸۰۰
تغییر: ۱۷۲,۴۰۰ (۴.۱۲%)


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w