💥قیمت #ارزهای_آزاد در بازار امروز تهران سه‌شنبه ۴ دی ماه و ۲۴ دسامبر 💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶 یورو: ۱,۲۲۰,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۱,۲۲۰,۰۰۰ کمترین: ۱,۲۱۰,۰۰۰ تغییر: ۴۵,۰۰۰ (۳.۸۳%) پوند: ۱۳۳,۲۴۰ 🔺 بیشترین: ۱۳۳,۴۰۰ کمترین: ۱۲۷,۹۴۰ تغییر: ۴,۷۹۰ (۳.۷۳%) درهم: ۲۸,۵۹۰ 🔺 بیشترین: ۲۸,۵۹۰ کمترین: ۲۸,۳۰۰ تغییر: ۱,۰۹۰ (۳.۹۶%) لیر: ۱۹,۸۰۰ 🔺 بیشترین: ۱۹,۸۵۰ کمترین: ۱۹,۰۷۰ تغییر: ۷۱۰ (۳.۷۲%) یوان: ۱۵,۲۳۰ 🔺 بیشترین: ۱۵,۲۳۰ کمترین: ۱۴,۶۵۰ تغییر: ۵۹۰ (۴.۰۳%) دلار استرالیا: ۷۴,۰۷۰ 🔺 بیشترین: ۷۴,۰۷۰ کمترین: ۷۱,۱۳۰ تغییر: ۲,۸۳۰ (۳.۹۷%) دلار کانادا: ۷۷,۱۶۰ 🔺 بیشترین: ۷۷,۲۴۰ کمترین: ۷۴,۳۱۰ تغییر: ۲,۸۲۰ (۳.۷۹%) فرانک: ۱۰۶,۵۱۰ 🔺 بیشترین: ۱۰۶,۵۳۰ کمترین: ۱۰۲,۶۶۰ تغییر: ۴,۳۵۰ (۴.۲۶%) کرون سوئد: ۱۱,۶۰۰ 🔺 بیشترین: ۱۱,۶۵۰ کمترین: ۱۱,۱۷۰ تغییر: ۴۴۰ (۳.۹۴%) کرون نروژ: ۱۲,۰۰۰ 🔺 بیشترین: ۱۲,۰۴۰ کمترین: ۱۱,۵۵۰ تغییر: ۴۷۰ (۴.۰۸%) کرون دانمارک: ۱۶,۰۳۰ 🔺 بیشترین: ۱۶,۰۳۰ کمترین: ۱۵,۴۴۰ تغییر: ۶۰۰ (۳.۸۹%) ریال عربستان: ۲۷,۹۹۰ 🔺 بیشترین: ۲۷,۹۹۰ کمترین: ۲۶,۹۱۰ تغییر: ۱,۰۷۰ (۳.۹۷%) ریال قطر: ۲۸,۸۳۰ 🔺 بیشترین: ۲۸,۸۳۰ کمترین: ۲۸,۵۴۰ تغییر: ۱,۱۰۰ (۳.۹۷%) لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

💥قیمت #ارزهای_آزاد در بازار امروز تهران
سه‌شنبه ۴ دی ماه و ۲۴ دسامبر

💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶یورو: ۱,۲۲۰,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۱,۲۲۰,۰۰۰
کمترین: ۱,۲۱۰,۰۰۰
تغییر: ۴۵,۰۰۰ (۳.۸۳%)

پوند: ۱۳۳,۲۴۰ 🔺
بیشترین: ۱۳۳,۴۰۰
کمترین: ۱۲۷,۹۴۰
تغییر: ۴,۷۹۰ (۳.۷۳%)

درهم: ۲۸,۵۹۰ 🔺
بیشترین: ۲۸,۵۹۰
کمترین: ۲۸,۳۰۰
تغییر: ۱,۰۹۰ (۳.۹۶%)

لیر: ۱۹,۸۰۰ 🔺
بیشترین: ۱۹,۸۵۰
کمترین: ۱۹,۰۷۰
تغییر: ۷۱۰ (۳.۷۲%)

یوان: ۱۵,۲۳۰ 🔺
بیشترین: ۱۵,۲۳۰
کمترین: ۱۴,۶۵۰
تغییر: ۵۹۰ (۴.۰۳%)

دلار استرالیا: ۷۴,۰۷۰ 🔺
بیشترین: ۷۴,۰۷۰
کمترین: ۷۱,۱۳۰
تغییر: ۲,۸۳۰ (۳.۹۷%)

دلار کانادا: ۷۷,۱۶۰ 🔺
بیشترین: ۷۷,۲۴۰
کمترین: ۷۴,۳۱۰
تغییر: ۲,۸۲۰ (۳.۷۹%)

فرانک: ۱۰۶,۵۱۰ 🔺
بیشترین: ۱۰۶,۵۳۰
کمترین: ۱۰۲,۶۶۰
تغییر: ۴,۳۵۰ (۴.۲۶%)

کرون سوئد: ۱۱,۶۰۰ 🔺
بیشترین: ۱۱,۶۵۰
کمترین: ۱۱,۱۷۰
تغییر: ۴۴۰ (۳.۹۴%)

کرون نروژ: ۱۲,۰۰۰ 🔺
بیشترین: ۱۲,۰۴۰
کمترین: ۱۱,۵۵۰
تغییر: ۴۷۰ (۴.۰۸%)

کرون دانمارک: ۱۶,۰۳۰ 🔺
بیشترین: ۱۶,۰۳۰
کمترین: ۱۵,۴۴۰
تغییر: ۶۰۰ (۳.۸۹%)

ریال عربستان: ۲۷,۹۹۰ 🔺
بیشترین: ۲۷,۹۹۰
کمترین: ۲۶,۹۱۰
تغییر: ۱,۰۷۰ (۳.۹۷%)

ریال قطر: ۲۸,۸۳۰ 🔺
بیشترین: ۲۸,۸۳۰
کمترین: ۲۸,۵۴۰
تغییر: ۱,۱۰۰ (۳.۹۷%)


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w