هاشمی شاهرودی رو چند سال به ضرب و زور و هزینه میلیاردی زنده نگه داشتن حالا تیتر میزنن هاشمی شاهرودی به دیدار حق شتافت . بابا ایشون رو با غل و زنجیر کشون کشون بردن اونور شتافت چیه آقای نارنجی لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

هاشمی شاهرودی رو چند سال به ضرب و زور و هزینه میلیاردی زنده نگه داشتن حالا تیتر میزنن هاشمی شاهرودی به دیدار حق شتافت . بابا ایشون رو با غل و زنجیر کشون کشون بردن اونور شتافت چیه

آقای نارنجی
لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w