💥قیمت #ارژهای آزاد در بازار امروز تهران دو شنبه ۳ دی ماه و ۲۳ دسامبر 💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶 یورو: ۱,۱۷۰,۰۰۰ بیشترین: ۱,۱۷۰,۰۰۰ کمترین: ۱,۱۷۰,۰۰۰ تغییر: ۰ (۰%) پوند: ۱۲۶,۳۳۰ بیشترین: ۱۲۶,۳۳۰ کمترین: ۱۲۶,۰۸۰ تغییر: ۰ (۰%) درهم: ۲۷,۲۰۰ بیشترین: ۲۷,۲۰۰ کمترین: ۲۷,۲۰۰ تغییر: ۰ (۰%) لیر: ۱۸,۸۳۰ بیشترین: ۱۸,۸۳۰ کمترین: ۱۸,۷۹۰ تغییر: ۰ (۰%) یوان: ۱۴,۴۶۰ بیشترین: ۱۴,۴۶۰ کمترین: ۱۴,۴۳۰ تغییر: ۰ (۰%) دلار استرالیا: ۷۰,۳۴۰ بیشترین: ۷۰,۳۴۰ کمترین: ۷۰,۲۰۰ تغییر: ۰ (۰%) دلار کانادا: ۷۳,۴۸۰ بیشترین: ۷۳,۴۸۰ کمترین: ۷۳,۳۳۰ تغییر: ۰ (۰%) فرانک: ۱۰۰,۳۹۰ بیشترین: ۱۰۰,۳۹۰ کمترین: ۱۰۰,۱۹۰ تغییر: ۰ (۰%) کرون سوئد: ۱۱,۰۴۰ بیشترین: ۱۱,۰۴۰ کمترین: ۱۱,۰۲۰ تغییر: ۰ (۰%) کرون نروژ: ۱۱,۴۰۰ بیشترین: ۱۱,۴۰۰ کمترین: ۱۱,۳۸۰ تغییر: ۰ (۰%) کرون دانمارک: ۱۵,۲۱۰ بیشترین: ۱۵,۲۱۰ کمترین: ۱۵,۱۸۰ تغییر: ۰ (۰%) ریال عربستان: ۲۶,۶۳۰ بیشترین: ۲۶,۶۳۰ کمترین: ۲۶,۵۸۰ تغییر: ۰ (۰%) ریال قطر: ۲۷,۴۳۰ بیشترین: ۲۷,۴۳۰ کمترین: ۲۷,۴۳۰ تغییر: ۰ (۰%) لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

💥قیمت #ارژهای آزاد در بازار امروز تهران
دو شنبه ۳ دی ماه و ۲۳ دسامبر

💰💰💸⚱💰💰💰💰💸💸💸💰💰💰💸💵💵💵💵💵💵💷💶💴💶💶💷💷💷💶💴💴💶💷💷💶

یورو: ۱,۱۷۰,۰۰۰
بیشترین: ۱,۱۷۰,۰۰۰
کمترین: ۱,۱۷۰,۰۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

پوند: ۱۲۶,۳۳۰
بیشترین: ۱۲۶,۳۳۰
کمترین: ۱۲۶,۰۸۰
تغییر: ۰ (۰%)

درهم: ۲۷,۲۰۰
بیشترین: ۲۷,۲۰۰
کمترین: ۲۷,۲۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

لیر: ۱۸,۸۳۰
بیشترین: ۱۸,۸۳۰
کمترین: ۱۸,۷۹۰
تغییر: ۰ (۰%)

یوان: ۱۴,۴۶۰
بیشترین: ۱۴,۴۶۰
کمترین: ۱۴,۴۳۰
تغییر: ۰ (۰%)

دلار استرالیا: ۷۰,۳۴۰
بیشترین: ۷۰,۳۴۰
کمترین: ۷۰,۲۰۰
تغییر: ۰ (۰%)

دلار کانادا: ۷۳,۴۸۰
بیشترین: ۷۳,۴۸۰
کمترین: ۷۳,۳۳۰
تغییر: ۰ (۰%)

فرانک: ۱۰۰,۳۹۰
بیشترین: ۱۰۰,۳۹۰
کمترین: ۱۰۰,۱۹۰
تغییر: ۰ (۰%)

کرون سوئد: ۱۱,۰۴۰
بیشترین: ۱۱,۰۴۰
کمترین: ۱۱,۰۲۰
تغییر: ۰ (۰%)

کرون نروژ: ۱۱,۴۰۰
بیشترین: ۱۱,۴۰۰
کمترین: ۱۱,۳۸۰
تغییر: ۰ (۰%)

کرون دانمارک: ۱۵,۲۱۰
بیشترین: ۱۵,۲۱۰
کمترین: ۱۵,۱۸۰
تغییر: ۰ (۰%)

ریال عربستان: ۲۶,۶۳۰
بیشترین: ۲۶,۶۳۰
کمترین: ۲۶,۵۸۰
تغییر: ۰ (۰%)

ریال قطر: ۲۷,۴۳۰
بیشترین: ۲۷,۴۳۰
کمترین: ۲۷,۴۳۰
تغییر: ۰ (۰%)

لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w