#نرخ دلار حقیقی چیست ؟ در طول این چهل سال هیچ سالی مثل سال ۹۱ تا ۹۶ نبوده که قیمت دلار ثابت مونده باشه در حالیکه طبق آمار خود بانک مرکزی (که همواره از تورم واقعی پایینتر است) در سال ۹۱ تورم 30.5 درصدی در سال ۹۲ تورم 34.7 درصدی در سال ۹۳ تورم 15.6 درصدی در سال ۹۴ تورم 11.9 درصدی در سال ۹۵ تورم 9 درصدی در سال ۹۶ تورم 9.6 درصدی طبق آمار رسمی خودشان تورم داشته ایم در حالیکه تمام این ۶ سال قیمت دلار ۳۶۰۰ تومان ثابت بوده است (احتمالا دلیلش جلوگیری از شورشهای مردمی بعد از وقایع ۸۸ که ترس بجان رژیم انداخته و حاضر شده اند ارزی ذخیره نکنند ) با این حساب بدون برگشتن تحریمها با احتساب نرخ تورم بانک مرکزی قیمت دلار در سال ۹۶ بایستی ۹۷۷۹ تومان باشد 1.30.5*1.34.7*1.15.6*1.119*1.09*1.096*3600=9779 که در سال ۹۷ با شروع تحریم ها صادرات نفت و میعانات از 2.6 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه رسید پس درآمد ایران 2.6 برابر کمتر شده پس دلار بایستی حداقل 2.6 برابر شود 9779 * 2.6 = 25425 بله تعجب نکنید قیمت واقعی دلار با محاسبات ریاضی دقیق تقریبا 25 هزار و پانصد تومن است هموطنی که نگران سرمایه ات هستی نظام برای فرار از فروپاشی دارد چوب حراج به دلارهای نفتی میزند و احتمالا هدف آمریکا این است که ذخایر ارزی ایران برای جنگ احتمالی تمام شود تا هرگونه ابتکار عمل را از نظام دیکتاتور بگیرد. کمی عمیق تر بنگریم لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

#نرخ دلار حقیقی چیست ؟

در طول این چهل سال هیچ سالی مثل سال ۹۱ تا ۹۶ نبوده که قیمت دلار ثابت مونده باشه در حالیکه طبق آمار خود بانک مرکزی (که همواره از تورم واقعی پایینتر است)
در سال ۹۱ تورم 30.5 درصدی
در سال ۹۲ تورم 34.7 درصدی
در سال ۹۳ تورم 15.6 درصدی
در سال ۹۴ تورم 11.9 درصدی
در سال ۹۵ تورم 9 درصدی
در سال ۹۶ تورم 9.6 درصدی
طبق آمار رسمی خودشان تورم داشته ایم در حالیکه تمام این ۶ سال قیمت دلار ۳۶۰۰ تومان ثابت بوده است (احتمالا دلیلش جلوگیری از شورشهای مردمی بعد از وقایع ۸۸ که ترس بجان رژیم انداخته و حاضر شده اند ارزی ذخیره نکنند )
با این حساب بدون برگشتن تحریمها با احتساب نرخ تورم بانک مرکزی قیمت دلار در سال ۹۶ بایستی ۹۷۷۹ تومان باشد
1.30.5*1.34.7*1.15.6*1.119*1.09*1.096*3600=9779
که در سال ۹۷ با شروع تحریم ها صادرات نفت و میعانات از 2.6 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه رسید پس درآمد ایران 2.6 برابر کمتر شده پس دلار بایستی حداقل 2.6 برابر شود
9779 * 2.6 = 25425
بله تعجب نکنید قیمت واقعی دلار با محاسبات ریاضی دقیق تقریبا 25 هزار و پانصد تومن است
هموطنی که نگران سرمایه ات هستی نظام برای فرار از فروپاشی دارد چوب حراج به دلارهای نفتی میزند و احتمالا هدف آمریکا این است که ذخایر ارزی ایران برای جنگ احتمالی تمام شود تا هرگونه ابتکار عمل را از نظام دیکتاتور بگیرد.

کمی عمیق تر بنگریم


لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w