حماس از خونه هایی که ایران برای زندانیاش ساخته رونمایی کرد و همزمان مردم سرپلذهاب قبض دوم برقی که قرار بود مجانی باشه رو دریافت کردن. زیبا نیست؟ Efiefi لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

حماس از خونه هایی که ایران برای زندانیاش ساخته رونمایی کرد و همزمان مردم سرپلذهاب قبض دوم برقی که قرار بود مجانی باشه رو دریافت کردن.
زیبا نیست؟

Efiefi

لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w