🔵 حزب‌الله لبنان و اتهام ترور و قاچاق مواد مخدر 🔺 یک روزنامه آلمانی در گزارش مفصلی به فعالیت حزب‌الله لبنان در زمینه تروریسم و مواد مخدر پرداخته است. در این گزارش به اینکه شاخه‌های سیاسی و اقتصادی حزب‌الله در آلمان فعالیت می‌کنند انتقاد شده است. لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden 📌 متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید: https://t.me/iv?url=https://p.dw.com/p/3Bbm8&rhash=eda96f36fc80e0

🔵 حزب‌الله لبنان و اتهام ترور و قاچاق مواد مخدر

🔺 یک روزنامه آلمانی در گزارش مفصلی به فعالیت حزب‌الله لبنان در زمینه تروریسم و مواد مخدر پرداخته است. در این گزارش به اینکه شاخه‌های سیاسی و اقتصادی حزب‌الله در آلمان فعالیت می‌کنند انتقاد شده است.لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد

🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden


📌 متن کامل گزارش را در لینک زیر بخوانید:
https://t.me/iv?url=https://p.dw.com/p/3Bbm8&rhash=eda96f36fc80e0