‏رخ جوش =آکنه دو گوشی= هدفون نسوز = پیرکس دندان آبی =بلوتوث رایانک دستی = تبلت بارگُنج = کانتینر پی غذا = دسر خمیراک =پاستا زیرموشی = پد موس برشتار = تُستر برگک =چیپس اینا جوک نیست، اینا کلماتی هست که فرهنگستان ادب و لغت پارسی برای کلمات نامأنوس و بیگانه‌ی غربی جایگزین کرده! لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد 🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w

‏رخ جوش =آکنه
دو گوشی= هدفون
نسوز = پیرکس
دندان آبی =بلوتوث
رایانک دستی = تبلت
بارگُنج = کانتینر
پی غذا = دسر
خمیراک =پاستا
زیرموشی = پد موس
برشتار = تُستر
برگک =چیپس

اینا جوک نیست، اینا کلماتی هست که فرهنگستان ادب و لغت پارسی برای کلمات نامأنوس و بیگانه‌ی غربی جایگزین کرده!لینک عضویت در کانال ایرانیان سوئد
🆑🇮🇷🇸🇪@iranian_sweden

https://t.me/joinchat/AAAAAEsp7b8g8wakyyFh-w