مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای فرزند شما از ۱ تا ۶ سال: کودکستان و کلاس پیش دبستانی نظام آموزشی در سوئد بدین صورت است مهد کودک کودکان ۱ تا ۶ ساله اختیاری کلاس پیش دبستانی کودکان ۶ ساله اختیاری محل اوقات فراغت کودکان 6 تا 13 ساله اجباری مدرسه ابتدایی و راهنمایی نوجوانان 7 تا 15 ساله اجباری دبیرستان جوانان 16 تا 20 ساله اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه توانخواهان ذهنی کودکان و نوجوانان با معلولیت ذهنی 7 تا 20 ساله اززمانی که فرزند شما یکسالش پر میشود میتواند به مهد کودک برود. بازی ها در مهد مهم هستند، وقتی کودک شش سالش پر شود میتواند پیش دبستانی را شروع کند. هم مهد کودک و هم پیش دبستانی اختیاری است. همه کودکان از۷ سالگی به مدرسه ابتدایی میروند و این اجباری است. تحصیلات اجباری از کلاس اول تا نهم یعنی نه سال است. بعدازآن اکثر جوانان سه سال به دبیرستان میروند. مهاجرانی که اجازه ی اقامت دائم گرفته اند می توانند تحصیلات دبیرستانی خود را پیش از پایان ترم بهاری در سالی که ۲۰ سالشان می شود شروع کنند. https://goo.gl/8xm76Q برای پناه جویان تا پیش از این که ۱٨ سالشان پر شود. اما شرایطی نیز برای قبولی در برخی دروس وجود دارد. تحصیلات دبیرستانی می تواند فرزندان شما را برای تحصیلات عالی و یا ورود مستقیم به بازار کار آماده کند. چه کسانی میتوانند به مهد کودک و کلاسهای پیش دبستانی بروند؟ تحصیل و یا کار میکنید؟ دراینصورت فرزند شما میتواند از یک سالگی تمام روز را به مهد کودک برود. این حق شما است. اگر چنانچه درس نمی خوانید و یا کار نمیکنید، با وجود این فرزند شما از سه سالگی روزی چند ساعت حق رفتن به مهد کودک را دارد. وقتی که کودک شش سالش پر میشود حق رفتن به کلاس پیش دبستانی را دارد. این یک کلاس آمادگی اختیاری برای شروع اجباری مدرسه میباشد. کودک روزی حدوداً سه ساعت در خود مدرسه یا نزدیک مدرسه در این کلاسها شرکت میکند. اگر چنانچه شما درس میخوانید و یا کار میکنید، فرزندتان میتواند باقی روز را در مرکز فعالیتهای فوق برنامه بگذراند. کودکان از روز دوشنبه تا روز جمعه به مهد کودک یا پیش دبستانی میروند. روزهای شنبه، یک شنبه و روزهای تعطیلی همه تعطیل هستند. چه هزینه ای باید پرداخت. از روزی که فرزند شما سه سالش پر شود میتواند بطور رایگان روزی سه ساعت در مهد کودک همگانی باشد. ولی اگر مایلید فرزند شما بیش از سه ساعت و یا قبل ازآنکه سه سالش شده باشد در مهد باشد بایستی شهریه بپردازید. مبلغ شهریه را کمون شهر شما تعیین می کند. رفتن به کلاسهای پیش دبستانی رایگان میباشد. کودکستان برای کودکان 1 تا 6 ساله کمون نرخ آن را تعیین میکند کودکستان عمومی 3 تا 6 ساله سه ساعت رایگان است پیش دبستانی 6 تا 7 ساله رایگان هدف ازرفتن به مهد کودک مهد کودک در درجه اول برای رشد و پیشرفت کودک شماست و هم اینکه فرزندتان بچه های دیگر را ملاقات کند. این همزمان برای شما امکان کارکردن ویا درس خواندن را فراهم میکند. بازی و سرگرمی درمهد کودک برای فراگیری ورشد کودک پراهمیت است. کودکان بیانات و گفتارخود را ازطریق آوازخواندن، رقص، نقاشی و رسم تجربه میکنند. هم زبان سوئدی و هم زبان مادری همانند فرهنگ افراد بسیار مهم اند. مهد کودک باید امن، سرگرم کننده و آموزنده باشد. کار تعلیم و تربیت آن ها باید بر مبنای ارزش یکسان انسان ها باشد و پسران و دختران باید از امکانات برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند. هدف از رفتن به کلاس های پیش دبستانی وقتی که فرزند شما شش سالش پر میشود، میتواند کالس پیش دبستانی را شروع کند. هدف این دوره بر انگیختن رشد و تکامل دانش آموزان و آماده کردن آنان برای دوره های بعدی آموزشی است. آموزش این دوره نباید تنها محدود به نیازهای کنونی کودکان باشد بلکه احتیاج های کلی و آتی آن ها را هم باید در نظر بگیرد. همانند مهد کودک همه دختران و پسران از امکانات و فرصت یکسانی برای رشد خود بهره مند میشوند. مهد کودک خصوصی یا دولتی؟ کمون مسئول این است که فرزند شما در مهد جای بگیرد. شما درکمون برای مهد فرزندتان درخواست وثبت نام میکنید. کمون موظف است که در عرض چهارماه نزدیکترین مهد کودک به منزلتان را به شما ارائه کند. شما میتوانید ازبین مهدهای دولتی کمون و یا مهد خصوصی یکی را انتخاب کنید. یک مهد کودک خصوصی میتواند بوسیله اولیاء، کارکنان و یا مثل یک شرکت اداره شود. سطح آموزش و شرایط برای تمام مدارس یکسان است و کمون وظیفه دارد محیطی امن و شایسته در اختیار کودک شما قرار دهد. شما مهم هستید

مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد

برای فرزند شما از ۱ تا ۶ سال:
کودکستان و کلاس پیش دبستانی

نظام آموزشی در سوئد بدین صورت است

مهد کودک کودکان ۱ تا ۶ ساله اختیاری

کلاس پیش دبستانی کودکان ۶ ساله اختیاری

محل اوقات فراغت کودکان 6 تا 13 ساله اجباری

مدرسه ابتدایی و راهنمایی نوجوانان 7 تا 15 ساله اجباری

دبیرستان جوانان 16 تا 20 ساله اختیاری

دوران دبستان ودبیرستان ویژه توانخواهان ذهنی کودکان و نوجوانان با معلولیت ذهنی 7 تا 20 سالهاززمانی که فرزند شما یکسالش پر میشود میتواند به مهد کودک
برود. بازی ها در مهد مهم هستند، وقتی کودک شش سالش پر شود
میتواند پیش دبستانی را شروع کند. هم مهد کودک و هم پیش
دبستانی اختیاری است.
همه کودکان از۷ سالگی به مدرسه ابتدایی میروند و این اجباری
است. تحصیلات اجباری از کلاس اول تا نهم یعنی نه سال است.


بعدازآن اکثر جوانان سه سال به دبیرستان میروند. مهاجرانی که
اجازه ی اقامت دائم گرفته اند می توانند تحصیلات دبیرستانی
خود را پیش از پایان ترم بهاری در سالی که ۲۰ سالشان می شود
شروع کنند.

https://goo.gl/8xm76Q
برای پناه جویان تا پیش از این که ۱٨ سالشان پر شود.
اما شرایطی نیز برای قبولی در برخی دروس وجود دارد. تحصیلات
دبیرستانی می تواند فرزندان شما را برای تحصیلات عالی و یا ورود
مستقیم به بازار کار آماده کند.


چه کسانی میتوانند به مهد کودک و کلاسهای پیش
دبستانی بروند؟


تحصیل و یا کار میکنید؟ دراینصورت فرزند شما میتواند از یک
سالگی تمام روز را به مهد کودک برود. این حق شما است. اگر
چنانچه درس نمی خوانید و یا کار نمیکنید، با وجود این فرزند شما از
سه سالگی روزی چند ساعت حق رفتن به مهد کودک را دارد.


وقتی که کودک شش سالش پر میشود حق رفتن به کلاس پیش
دبستانی را دارد. این یک کلاس آمادگی اختیاری برای شروع اجباری
مدرسه میباشد.

کودک روزی حدوداً سه ساعت در خود مدرسه یا نزدیک مدرسه در این کلاسها شرکت میکند. اگر چنانچه شما درس
میخوانید و یا کار میکنید، فرزندتان میتواند باقی روز را در مرکز
فعالیتهای فوق برنامه بگذراند.

کودکان از روز دوشنبه تا روز جمعه به مهد کودک یا پیش
دبستانی میروند. روزهای شنبه، یک شنبه و روزهای تعطیلی همه
تعطیل هستند.
چه هزینه ای باید پرداخت.


از روزی که فرزند شما سه سالش پر شود میتواند بطور رایگان
روزی سه ساعت در مهد کودک همگانی باشد.

ولی اگر مایلید فرزند
شما بیش از سه ساعت و یا قبل ازآنکه سه سالش شده باشد در مهد باشد بایستی شهریه بپردازید. مبلغ شهریه را کمون شهر شما تعیین
می کند.

رفتن به کلاسهای پیش دبستانی رایگان میباشد.


کودکستان برای کودکان 1 تا 6 ساله
کمون نرخ آن را تعیین میکند

کودکستان عمومی 3 تا 6 ساله سه ساعت
رایگان است

پیش دبستانی 6 تا 7 ساله
رایگان


هدف ازرفتن به مهد کودک

مهد کودک در درجه اول برای رشد و پیشرفت کودک شماست و
هم اینکه فرزندتان بچه های دیگر را ملاقات کند.

این همزمان برای
شما امکان کارکردن ویا درس خواندن را فراهم میکند.

بازی و سرگرمی درمهد کودک برای فراگیری ورشد کودک پراهمیت
است. کودکان بیانات و گفتارخود را ازطریق آوازخواندن، رقص،
نقاشی و رسم تجربه میکنند.

هم زبان سوئدی و هم زبان مادری همانند فرهنگ افراد بسیار مهم اند.
مهد کودک باید امن، سرگرم کننده و آموزنده باشد. کار تعلیم و
تربیت آن ها باید بر مبنای ارزش یکسان انسان ها باشد و پسران و
دختران باید از امکانات برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند.

هدف از رفتن به کلاس های پیش دبستانی

وقتی که فرزند شما شش سالش پر میشود، میتواند کالس پیش
دبستانی را شروع کند. هدف این دوره بر انگیختن رشد و تکامل
دانش آموزان و آماده کردن آنان برای دوره های بعدی آموزشی
است.


آموزش این دوره نباید تنها محدود به نیازهای کنونی کودکان باشد
بلکه احتیاج های کلی و آتی آن ها را هم باید در نظر بگیرد.
همانند مهد کودک همه دختران و پسران از امکانات و فرصت
یکسانی برای رشد خود بهره مند میشوند.


مهد کودک خصوصی یا دولتی؟

کمون مسئول این است که فرزند شما در مهد جای بگیرد. شما
درکمون برای مهد فرزندتان درخواست وثبت نام میکنید. کمون
موظف است که در عرض چهارماه نزدیکترین مهد کودک به منزلتان
را به شما ارائه کند.


شما میتوانید ازبین مهدهای دولتی کمون و یا مهد خصوصی یکی را
انتخاب کنید. یک مهد کودک خصوصی میتواند بوسیله اولیاء، کارکنان
و یا مثل یک شرکت اداره شود. سطح آموزش و شرایط برای تمام
مدارس یکسان است و کمون وظیفه دارد محیطی امن و شایسته در
اختیار کودک شما قرار دهد.


شما مهم هستید