میزان بیکاری در کشور همچنان رو به کاهش است و تعداد افرادی که در اداره کاریابی نام‌نویسی کرده‌اند تغییر چندانی نکرده است. آمار جدیدی که اداره مهاجرت ارائه کرده، نشان می‌دهد که بازار کار سوئد همچنان قوی است. آمار جدیدی که اداره مهاجرت ارائه کرده، نشان می‌دهد که بازار کار سوئد همچنان قوی است. هوکان گوستاوسون، مدیر ارزیابی اداره کار، به بخش خبری رادیو سوئد می‌گوید: بازار کار سوئد کماکان قوی است. مشاغل در همه عرصه‌ها و در سراسر کشور رو به رشد است و این رشد تاثیر مثبتی بر کارجویانی که در داخل و یا خارج از کشور متولد شده‌اند داشته است. بیکاری برای افرادی که خارج از سوئد متولد شده‌اند همچنان بیشتر از افرادی ست که در داخل کشور تولد یافته‌اند، اما ما شاهد این هستیم که بیکاری برای هر دو گروه رو به کاهش است. همزمان با کاهش بیکاری، مراجعه به اداره مهاجرت افزایش نیافته است. این موضوع به ویژه در مورد گروه بزرگی از تازه‌واردان صدق می‌کند. goo.gl/dRUfuS هوکان گوستاوسون می‌گوید: افرادی که در سن کار هستند تا حدود زیادی به اداره مهاجرت مراجعه کرده‌اند و اکنون ما دوره‌ی اوج رجوع این افراد به اداره کاریابی را سپری کرده‌ایم. کماکان افراد جویای کار زیادی از این گروه در سیستم ما ثبت هستند اما می‌توان گفت که حجم ورود این افراد به سیستم اداره کاریابی کاهش یافته است مشخصه امروز بازار کار سوئد، کمبود نیروست و نه مازاد نیروی کار. به گفته مدیر ارزیابی اداره کاریابی نشانه این امر، درخواست بخش خصوصی برای نیروی کار از اداره مهاجرت است. گوستاوسون به رادیوی سوئد می‌گوید: افرادی که وارد بازار کار می‌شوند و مدرک تحصیلی دارند، با گستردگی و سرعت بیشتری کار پیدا می‌کنند. مشخصه امروز بازار کار سوئد، کمبود نیروست و نه مازاد نیروی کار. منبع: رادیو سوئد بخش پارسی #خبر

میزان بیکاری در کشور همچنان رو به کاهش است و تعداد افرادی که در اداره کاریابی نام‌نویسی کرده‌اند تغییر چندانی نکرده است.

آمار جدیدی که اداره مهاجرت ارائه کرده، نشان می‌دهد که بازار کار سوئد همچنان قوی است.

آمار جدیدی که اداره مهاجرت ارائه کرده، نشان می‌دهد که بازار کار سوئد همچنان قوی است.

هوکان گوستاوسون، مدیر ارزیابی اداره کار، به بخش خبری رادیو سوئد می‌گوید: بازار کار سوئد کماکان قوی است. مشاغل در همه عرصه‌ها و در سراسر کشور رو به رشد است و این رشد تاثیر مثبتی بر کارجویانی که در داخل و یا خارج از کشور متولد شده‌اند داشته است.


بیکاری برای افرادی که خارج از سوئد متولد شده‌اند همچنان بیشتر از افرادی ست که در داخل کشور تولد یافته‌اند، اما ما شاهد این هستیم که بیکاری برای هر دو گروه رو به کاهش است.

همزمان با کاهش بیکاری، مراجعه به اداره مهاجرت افزایش نیافته است. این موضوع به ویژه در مورد گروه بزرگی از تازه‌واردان صدق می‌کند.


goo.gl/dRUfuS
هوکان گوستاوسون می‌گوید: افرادی که در سن کار هستند تا حدود زیادی به اداره مهاجرت مراجعه کرده‌اند و اکنون ما دوره‌ی اوج رجوع این افراد به اداره کاریابی را سپری کرده‌ایم. کماکان افراد جویای کار زیادی از این گروه در سیستم ما ثبت هستند اما می‌توان گفت که حجم ورود این افراد به سیستم اداره کاریابی کاهش یافته است

مشخصه امروز بازار کار سوئد، کمبود نیروست و نه مازاد نیروی کار.

به گفته مدیر ارزیابی اداره کاریابی نشانه این امر، درخواست بخش خصوصی برای نیروی کار از اداره مهاجرت است. گوستاوسون به رادیوی سوئد می‌گوید: افرادی که وارد بازار کار می‌شوند و مدرک تحصیلی دارند، با گستردگی و سرعت بیشتری کار پیدا می‌کنند. مشخصه امروز بازار کار سوئد، کمبود نیروست و نه مازاد نیروی کار.

منبع: رادیو سوئد بخش پارسی
#خبر