شرایط دوره های 1ساله رایگان زبان سوئدی #دانشجو https://goo.gl/EQjQoc شرایط دوره های 1ساله رایگان زبان سوئدی متقاضیانی که دارای مدرک زبان آیلس آکادمیک با نمره 6.5 یا تافل آی بی تی با نمره 90 هستند و یا دوره لیسانس خود را به زبان انگلیسی گذرانده و یا دارای لیسانس زبان انگلیسی هستند می توانند از یک فرصت استثنایی که توسط شرکت سروتونین فراهم گردیده استفاده کنند و جهت اقدام برای دوره های 1 ساله رایگان زبان سوئدی اقدام نمایند. مزیت این دوره: یک سال تحصیل رایگان (در حالی که تمامی دانشگاه های سوئد ترمی حداقل 42500 کرون سوئد هزینه دارند.)اخذ ویزای بلند مدت (1ساله)اخذ ویزا برای همراهان به صورت همزمان (همسر و فرزند زیر 18سال)اجازه کار نا محدود‌ برای متقاضی و همراهتسلط کامل به زبان سوئدی پس از یک سال که خود دارای مزایای بسیاری از جمله موارد زیر است:امکان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به زبان سوئدی تا حد بسیار زیادی بالا تر رفتن شانس کار پیدا کردن و تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کار و در نتیجه امکان تحصیل رایگان در سوئدبا سرعت هر چه بیشتری وارد جامعه سوئدی شدن دوستانی که شرایط بالا را دارا نیستند می توانند ابتدا از دوره های زبان انگلیسی در سوئد جهت واجد شرایط شدن استفاده نمایند. #دانشجو

شرایط دوره های 1ساله رایگان زبان سوئدی

#دانشجو
https://goo.gl/EQjQoc

شرایط دوره های 1ساله رایگان زبان سوئدی

متقاضیانی که دارای مدرک زبان آیلس آکادمیک با نمره 6.5 یا تافل آی بی تی با نمره 90 هستند و یا دوره لیسانس خود را به زبان انگلیسی گذرانده و یا دارای لیسانس زبان انگلیسی هستند می توانند از یک فرصت استثنایی که توسط شرکت سروتونین فراهم گردیده استفاده کنند و جهت اقدام برای دوره های 1 ساله رایگان زبان سوئدی اقدام نمایند.

مزیت این دوره:

یک سال تحصیل رایگان (در حالی که تمامی دانشگاه های سوئد ترمی حداقل 42500 کرون سوئد هزینه دارند.)اخذ ویزای بلند مدت (1ساله)اخذ ویزا برای همراهان به صورت همزمان (همسر و فرزند زیر 18سال)اجازه کار نا محدود‌ برای متقاضی و همراهتسلط کامل به زبان سوئدی پس از یک سال که خود دارای مزایای بسیاری از جمله موارد زیر است:امکان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به زبان سوئدی تا حد بسیار زیادی بالا تر رفتن شانس کار پیدا کردن و تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کار و در نتیجه امکان تحصیل رایگان در سوئدبا سرعت هر چه بیشتری وارد جامعه سوئدی شدن

دوستانی که شرایط بالا را دارا نیستند می توانند ابتدا از دوره های زبان انگلیسی در سوئد جهت واجد شرایط شدن استفاده نمایند.

#دانشجو