توضیحات در خصوص رانندگی بخش دوم #رانندگی http://ow.ly/PTpq30gcvUe کمربند ایمنی بستن کمربند ایمنی طبق قانون در سوئد اجباری است. سرنشینان یک خودرو در کلیه ی صندلی های آن، چه اتومبیل و چه کامیون بارکش، موظف به بستن کمربند ایمنی می باشند. شماری مسافرها در یک خودرو، نباید بیشتر از تعداد صندلی های موجود باشد. راننده موظف است که تسهیلات استفاده از کمربند ایمنی جهت سرنشينانی که سنشان کمتر از 15 سال است، فراهم نماید. در صورت مسافرت با اتوبوسی که مجهز به کمربند ایمنی است، مسافر موظف به استفاده از آن می باشد. کودک در اتومبیل در مورد کودکی که قدش کوتاه تراز 135 سانتیمر باشد، میباید هنگام سواری در اتومبیل از كمك وسايل مخصوص ایمنی استفاده شود. این وسایل از جمله عبارتند از حفاظ ▪ ویژه ی نوزادان babyskydd صندلی ▪ویژه ی کودکان bilbarnstol صندلی ویژه ی کمربند ایمنی bältesstol و یا کوسنویژه ی کمربند ایمنی bälteskudde که بر حسب قد او تنظیم شده باشد، استفاده کند. وسیله ی ایمنی می باید همراه و یا به جای کمربند ایمنی استفاده شود. این وسایل را باید بطور صحیح و طبق دستورالعمل نصب نمود. از نشاندن کودک در صندلی ایربگ دار اکیدا خوداری کنید. کلاه خود ایمنی دوچرخه در سوئد کودکانی که سن آنها کمتر از 15 سال است، هنگام دو چرخه سواری موظفند که بر طبق قانون از کلاه خود ایمنی استفاده کنند. این قانون شامل دوچرخه سواری کودک به تنهایی، همراه بزرگسال و یا در اعرابه های یدک ویژه میباشد. اگر هنگام دوچرخه سواری ، کودکی همراه شما باشد، شما مسئول هستید که کودک از کلاه خود ایمنی استفاده کند. سرعت حداقل سرعت مجاز در سوئد 30 کیلومتر و حداكثر 120 کیلومتر در ساعت است. راننده میباید همیشه سرعتش را با وضعیت هوا و جاده تطبیق دهد. جهت هشدار به رانندگان و برای خودداری از سریع راندن، بسیاری از جادهها تعداد زیادی دوربینهای کنترل سرعت موجود است. رانندگی با سرعت غیرمجاز و سریع منوط به پرداخت جریمهی سنگین و نیز امکان اخذ گواهینامه از سوی پلیس خواهد شد. استفاده از مشروبات الکلی سوئد دارای قوانین بسیار سخت و مجازات سنگین در مورد مصرف مشروبات الکلی و مقدار الکل در خون هنگام رانندگی است. مقدار الکل در خون که راننده را به رانندگی در حال مستی محکوم نکند 2,0 پرومیل میباشد. در صورتی که مقدار الکل خون راننده بیشتر از 1,0 باشد و پلیس راننده را بگیرد، جریمهی نقدی این تخلف بسیار سنگین است و نیز موجب اخذ گواهینامه و یا زندان خواهد شد. پلیس در هر حال و موقعیتی و حتی فاقد از هر گونه امکان سوء ظن، حق دارد که از رانندگان امتحان الکل کند

توضیحات در خصوص رانندگی

بخش دوم
#رانندگی


http://ow.ly/PTpq30gcvUe

کمربند ایمنی
بستن کمربند ایمنی طبق قانون در سوئد اجباری است. سرنشینان یک خودرو در کلیه ی صندلی های آن،
چه اتومبیل و چه کامیون بارکش، موظف به بستن کمربند ایمنی می باشند. شماری مسافرها در یک خودرو،
نباید بیشتر از تعداد صندلی های موجود باشد.

راننده موظف است که تسهیلات استفاده از کمربند ایمنی جهت
سرنشينانی که سنشان کمتر از 15 سال است، فراهم نماید.

در صورت مسافرت با اتوبوسی که مجهز به کمربند
ایمنی است، مسافر موظف به استفاده از آن می باشد.کودک در اتومبیل


در مورد کودکی که قدش کوتاه تراز 135 سانتیمر باشد، میباید هنگام سواری در اتومبیل از كمك وسايل
مخصوص ایمنی استفاده شود.

این وسایل از جمله عبارتند از حفاظ

▪ ویژه ی نوزادان
babyskydd صندلی

▪ویژه ی کودکان
bilbarnstol
صندلی ویژه ی کمربند ایمنی bältesstol و یا کوسنویژه ی کمربند ایمنی
bälteskudde که بر حسب قد او تنظیم شده باشد، استفاده کند.

وسیله ی ایمنی می باید همراه و یا به جای
کمربند ایمنی استفاده شود.

این وسایل را باید بطور صحیح و طبق دستورالعمل نصب نمود. از نشاندن کودک در
صندلی ایربگ دار اکیدا خوداری کنید.


کلاه خود ایمنی دوچرخه

در سوئد کودکانی که سن آنها کمتر از 15 سال است، هنگام دو چرخه سواری موظفند که بر طبق قانون از کلاه
خود ایمنی استفاده کنند.

این قانون شامل دوچرخه سواری کودک به تنهایی، همراه بزرگسال و یا در اعرابه های
یدک ویژه میباشد.

اگر هنگام دوچرخه سواری ، کودکی همراه شما باشد، شما مسئول هستید که کودک از کلاه خود ایمنی استفاده کند.


سرعتحداقل سرعت مجاز در سوئد 30 کیلومتر و حداكثر 120 کیلومتر در ساعت است.

راننده میباید همیشه
سرعتش را با وضعیت هوا و جاده تطبیق دهد.

جهت هشدار به رانندگان و برای خودداری از سریع راندن،
بسیاری از جادهها تعداد زیادی دوربینهای کنترل سرعت موجود است.

رانندگی با سرعت غیرمجاز و سریع
منوط به پرداخت جریمهی سنگین و نیز امکان اخذ گواهینامه از سوی پلیس خواهد شد.استفاده از مشروبات الکلی


سوئد دارای قوانین بسیار سخت و مجازات سنگین در مورد مصرف مشروبات الکلی و مقدار الکل در خون هنگام رانندگی است.

مقدار الکل در خون که راننده را به رانندگی در حال مستی محکوم نکند 2,0 پرومیل میباشد.


در صورتی که مقدار الکل خون راننده بیشتر از 1,0 باشد و پلیس راننده را بگیرد، جریمهی نقدی این تخلف
بسیار سنگین است و نیز موجب اخذ گواهینامه و یا زندان خواهد شد.

پلیس در هر حال و موقعیتی و حتی فاقد از هر گونه امکان سوء ظن، حق دارد که از رانندگان امتحان الکل کند