توضیحات در خصوص رانندگی در سوئد بخش اول #رانندگی ow.ly/PTpq30gcvUe مالکیت وسیله ی نقلیه کلیه ی وسائل نقلیه که درترافیک از آنها استفاده میشود از قبیل دوچرخه ی موتوری moped ،اتومبیل، موتورسیکلت، کامیون و یا اتوبوس میباید بیمه شده باشند. کلیه ی وسائل نقلیه میباید سالیانه یک بار نزد اداره ی معاینه ی وسائل نقلیه ی سوئد، بازدید شوند. خرید و یا فروش وسیله ی نقلیه را باید به اداره ی کل راه و ترابری Transportstyrelsen اعلام نمود. در صورتی که مایل به خريد وسیله ی نقلیه بوده و فاقد چهار شماره ی شناسایی ثبت احوال در سوئد هستید، می توانید از اداره حمل و نقل Transportstyrelsen تقاضای شماره ی شناسایی موقت کنید )سام اوردنینگز نومر samordningsnummer.) تایر و لاستیک زمستانی از اول ماه دسامبر تا 31 مارس به سبب برف و یخ استفاده از تایر زمستاني اجباری است. لاستیک زمستانی ممکن است میخ دار و یا فاقد میخ باشد. لاستیک زمستانی را می توان از 1 اکتبر تا 30 آوریل و یا تا زمانی که جاده لیز و یخ زده است، استفاده کرد. نور پائین استفاده از نورپائین در طول بیست و چهار ساعت و نیز در روز اجباریست. ٔ گواهینامه رانندگی تنها شرط گرفتن گواهینامه رانندگی قبولی در امتحان رانندگی است. این امتحان اجباری است حتی اگر دارای گواهینامه رانندگی صادره از کشور های خارج از اتحادیه اروپا باشید. امتحان رانندگی شامل دو بخش است، آئین نامه و امتحان شهر)رانندگی(. اگر چنانچه دارای گواهینامه رانندگی صادره از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا* باشید، میتوانید فقط گواهینامه تان را به گواهینامه سوئدی تعویض کنید. درصورت تخلف از قوانین رانندگی سوئد، امکان از دست دادن گواهینامه تان را دارید، حتی اگر چه آن گواهینامه غیرسوئدی باشد. * بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، فرانسه، فنالند، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، بریتانیای کبیر، آلمان، اطریش، استونی، لیونی، لیتوانی، جزیره مالت، لهستان اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان. قوانین راهنمایی و رانندگی در صورت تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در سوئد، متخلف موظف به پرداخت جریمه است. در سایت اداره ی کل راه و ترابری Transportstyrelsen ،اطلاعات لازم در مورد بعضی قوانین جاریه ی ترافیک در سوئد را میتوان یافت.

توضیحات در خصوص رانندگی در سوئد
بخش اول
#رانندگی
ow.ly/PTpq30gcvUe


مالکیت وسیله ی نقلیه


کلیه ی وسائل نقلیه که درترافیک از آنها استفاده میشود از قبیل دوچرخه ی موتوری moped
،اتومبیل،
موتورسیکلت، کامیون و یا اتوبوس میباید بیمه شده باشند.
کلیه ی وسائل نقلیه میباید سالیانه یک بار نزد
اداره ی معاینه ی وسائل نقلیه ی سوئد، بازدید شوند. خرید و یا فروش وسیله ی نقلیه را باید به اداره ی کل راه
و ترابری Transportstyrelsen اعلام نمود.

در صورتی که مایل به خريد وسیله ی نقلیه بوده و فاقد چهار
شماره ی شناسایی ثبت احوال در سوئد هستید،

می توانید از اداره حمل و نقل Transportstyrelsen
تقاضای شماره ی شناسایی موقت کنید )سام اوردنینگز نومر samordningsnummer.)

تایر و لاستیک زمستانی


از اول ماه دسامبر تا 31 مارس به سبب برف و یخ استفاده از تایر زمستاني اجباری است.

لاستیک زمستانی

ممکن است میخ دار و یا فاقد میخ باشد. لاستیک زمستانی را می توان از 1 اکتبر تا 30 آوریل و یا تا زمانی که
جاده لیز و یخ زده است، استفاده کرد.
نور پائین
استفاده از نورپائین در طول بیست و چهار ساعت و نیز در روز اجباریست.


ٔ گواهینامه رانندگیتنها شرط گرفتن گواهینامه رانندگی قبولی در امتحان رانندگی است.

این امتحان اجباری است حتی اگر دارای
گواهینامه رانندگی صادره از کشور های خارج از اتحادیه اروپا باشید.

امتحان رانندگی شامل دو بخش است،
آئین نامه و امتحان شهر)رانندگی(. اگر چنانچه دارای گواهینامه رانندگی صادره از یکی از کشورهای اتحادیه
اروپا* باشید، میتوانید فقط گواهینامه تان را به گواهینامه سوئدی تعویض کنید.

درصورت تخلف از قوانین
رانندگی سوئد، امکان از دست دادن گواهینامه تان را دارید، حتی اگر چه آن گواهینامه غیرسوئدی باشد.

* بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، فرانسه، فنالند، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، لیختن اشتاین،
لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، بریتانیای کبیر، آلمان، اطریش، استونی، لیونی، لیتوانی، جزیره مالت،
لهستان اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان.


قوانین راهنمایی و رانندگی
در صورت تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در سوئد، متخلف موظف به پرداخت جریمه است.

در سایت
اداره ی کل راه و ترابری Transportstyrelsen ،اطلاعات لازم در مورد بعضی قوانین جاریه ی ترافیک در
سوئد را میتوان یافت.