مراحل پناهندگی در سوئد 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 ▫️پس از تسلیم درخواست #پناهندگی در #سوئد 🇸🇪 چه اتفاقاتی برای شخص پناهنده می افتد ؟ ☝🏼پروسه انگشت نگاری بعد از تسلیم درخواست پناهندگی از افرادی که سن آنها بالای ۱۴ سال تمام می باشد انگشت نگاری صورت می گیرد ، علت انگشت نگاری توسط اداره مهاجرت سوئد ، استعلام از سیستم اطلاعاتی یکپارچه کشورهای عضو شنگن ( SIS ) برای اینکه قبلا در سوئد سایر کشورهای عضو شنگن درخواست پناهندگی توسط متقاضی ارائه شده است یا خیر ؟ 👨🏼‍💻مصاحبه بعد از پروسه انگشت نگاری مصاحبه توسط آفیسر اداره مهاجرت انجام میگردد ، صداقت و شفافیت متقاضی در مصاحبه کمک شایانی به روند پرونده می نماید . 💳 کارت LMA پس از درخواست پناهندگی و همینطور مصاحبه با متقاضی قبضی به وی داده می شود و چند روز پس از آن کارتی به نام LMA جایگزین قبض می شود ، کارت LMA نشان دهنده این است که شخص در سوئد پناهجو می باشد و این کارت را تا زمان دریافت پاسخ پناهندگی همیشه باید همراه داشته باشد ، پس از پاسخ اداره مهاجرت ( موافقت یا عدم موافقت ) کارت LMA باید تحویل اداره مهاجرت گردد . 👩🏼‍⚕️تست رایگان سلامتی و زبان در صورتی که اداره مهاجرت لازم بداند جهت اطمینان از ملیت پناهجو می تواند تست زبان برگزار نماید ، همچنین تست چک آپ سلامتی نیز رایگان انجام می شود . 💶 محل اقامت و کمک هزینه موقت روزانه زمانیکه متقاضی درخواست پناهندگی ارائه می دهد مسکن موقتی از طرف اداره مهاجرت برای او در شهر مورد نظر فراهم می شود ، اگر اگر خود متقاضی بخواهد از مسکن ( اقوام و بستگان خود در سوئد) استفاده نماید ، دیگر مبالغی برای مسکن به وی تلعق نمیگیرد ، اگر پناهجو نتواند از پس هزینه های امرار و معاش خود بر بیاد دولت مبالغی را روزانه به صورت موقت به او میدهد ، در اینصورت برای شخص کارت بانکی صادر شده و مبالغ زیر روزانه به حساب وی واریز می گردد . هزینه روزانه برای افراد بزرگسال مجرد : ۷۱ کرون هزینه روزانه برای افراد بزرگسال در یک خانواده : ۶۱ کرون هزینه روزانه برای کودکان تا سن سه سال : ۳۷ کرون هزینه روزانه برای کودکان ۴ تا ۱۰ سال : ۴۳ کرون هزینه روزانه برای کودکان ۱۱ تا ۱۷ سال : ۵۰ کرون کمک هزینه مسکن در صورت پیدا کردن شغل در شهری که اداره مهاجرت آنجا مسکن ندارد : برای افراد مجرد ماهیانه ۳۵۰ کرون ، برای خانواده ماهیانه ۸۵۰ کرون خدمات بهداشتی و درمانی موقت پناهجویان دارای حق درمان پزشکی ، درمان اورژانسی و درمان دنداپزشکی دارند که توسط اداره بهداری تعیین می گردد ، کودکان زیر ۱۸ سال همانند کودکان زیر ۱۸ سال سوئدی حق درمان مشابه ای دارند . @panahandegi_u 📕در صورت موافقت با درخواست پناهندگی چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟ اگر با درخواست پناهندگی شخص در اداره مهاجرت موافقت گردد ، به شخص پناهجو یک اجازه اقامت دائمی داده می شود و در برخی موارد اجازه اقامت با محدودیت زمانی یک ساله اعطا خواهد شد ، اما ذکر این نکته ضروری است که در صورت موافقت با درخواست پناهندگی به هیچ عنوان اجازه اقامت کمتر از یک سال صادر نمی گردد . و در صورت موافقت با درخواست پناهندگی دیگر شخص پناهجو یا پناهنده تلقی نمی گردد و به عنوان یه شهروند سوئدی می باشد و می تواند از تمام مزایای شهروندی بهره مند شود . 🔶 شرایط کار برای پناجویان زمانیکه پناهجو درخواست پناهندگی به اداره کار ارائه می دهد می تواند بدون نیاز به ویزای کار اتریش به دنبال کار در سوئد باشد و در صورتی که بتواند در مدت زمانی که منتظر دریافت پناهندگی خود می باشد شغلی را به دست آورد ، درصورتیکه با درخواست پناهندگی وی موافقت نگردد و پناهجو شغلی را اخذ کرده باشد و حداقل شش ماه مشغول به کار باشد می تواند از با شرایط خاصی اجازه اقامت به دست آورد .

مراحل پناهندگی در سوئد

🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪


▫️پس از تسلیم درخواست #پناهندگی در #سوئد 🇸🇪 چه اتفاقاتی برای شخص پناهنده می افتد ؟

☝🏼پروسه انگشت نگاری

بعد از تسلیم درخواست پناهندگی از افرادی که سن آنها بالای ۱۴ سال تمام می باشد انگشت نگاری صورت می گیرد ، علت انگشت نگاری توسط اداره مهاجرت سوئد ، استعلام از سیستم اطلاعاتی یکپارچه کشورهای عضو شنگن ( SIS ) برای اینکه قبلا در سوئد سایر کشورهای عضو شنگن درخواست پناهندگی توسط متقاضی ارائه شده است یا خیر ؟

👨🏼‍💻مصاحبه

بعد از پروسه انگشت نگاری مصاحبه توسط آفیسر اداره مهاجرت انجام میگردد ، صداقت و شفافیت متقاضی در مصاحبه کمک شایانی به روند پرونده می نماید .

💳 کارت LMA

پس از درخواست پناهندگی و همینطور مصاحبه با متقاضی قبضی به وی داده می شود و چند روز پس از آن کارتی به نام LMA جایگزین قبض می شود ، کارت LMA نشان دهنده این است که شخص در سوئد پناهجو می باشد و این کارت را تا زمان دریافت پاسخ پناهندگی همیشه باید همراه داشته باشد ، پس از پاسخ اداره مهاجرت ( موافقت یا عدم موافقت ) کارت LMA باید تحویل اداره مهاجرت گردد .

👩🏼‍⚕️تست رایگان سلامتی و زبان

در صورتی که اداره مهاجرت لازم بداند جهت اطمینان از ملیت پناهجو می تواند تست زبان برگزار نماید ، همچنین تست چک آپ سلامتی نیز رایگان انجام می شود .

💶 محل اقامت و کمک هزینه موقت روزانه

زمانیکه متقاضی درخواست پناهندگی ارائه می دهد مسکن موقتی از طرف اداره مهاجرت برای او در شهر مورد نظر فراهم می شود ، اگر اگر خود متقاضی بخواهد از مسکن ( اقوام و بستگان خود در سوئد) استفاده نماید ، دیگر مبالغی برای مسکن به وی تلعق نمیگیرد ، اگر پناهجو نتواند از پس هزینه های امرار و معاش خود بر بیاد دولت مبالغی را روزانه به صورت موقت به او میدهد ، در اینصورت برای شخص کارت بانکی صادر شده و مبالغ زیر روزانه به حساب وی واریز می گردد .

هزینه روزانه برای افراد بزرگسال مجرد : ۷۱ کرون
هزینه روزانه برای افراد بزرگسال در یک خانواده : ۶۱ کرون
هزینه روزانه برای کودکان تا سن سه سال : ۳۷ کرون
هزینه روزانه برای کودکان ۴ تا ۱۰ سال : ۴۳ کرون
هزینه روزانه برای کودکان ۱۱ تا ۱۷ سال : ۵۰ کرون
کمک هزینه مسکن در صورت پیدا کردن شغل در شهری که اداره مهاجرت آنجا مسکن ندارد : برای افراد مجرد ماهیانه ۳۵۰ کرون ، برای خانواده ماهیانه ۸۵۰ کرون

خدمات بهداشتی و درمانی موقت

پناهجویان دارای حق درمان پزشکی ، درمان اورژانسی و درمان دنداپزشکی دارند که توسط اداره بهداری تعیین می گردد ، کودکان زیر ۱۸ سال همانند کودکان زیر ۱۸ سال سوئدی حق درمان مشابه ای دارند .
@panahandegi_u
📕در صورت موافقت با درخواست پناهندگی چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟

اگر با درخواست پناهندگی شخص در اداره مهاجرت موافقت گردد ، به شخص پناهجو یک اجازه اقامت دائمی داده می شود و در برخی موارد اجازه اقامت با محدودیت زمانی یک ساله اعطا خواهد شد ، اما ذکر این نکته ضروری است که در صورت موافقت با درخواست پناهندگی به هیچ عنوان اجازه اقامت کمتر از یک سال صادر نمی گردد .

و در صورت موافقت با درخواست پناهندگی دیگر شخص پناهجو یا پناهنده تلقی نمی گردد و به عنوان یه شهروند سوئدی می باشد و می تواند از تمام مزایای شهروندی بهره مند شود .

🔶 شرایط کار برای پناجویان
زمانیکه پناهجو درخواست پناهندگی به اداره کار ارائه می دهد می تواند بدون نیاز به ویزای کار اتریش به دنبال کار در سوئد باشد و در صورتی که بتواند در مدت زمانی که منتظر دریافت پناهندگی خود می باشد شغلی را به دست آورد ، درصورتیکه با درخواست پناهندگی وی موافقت نگردد و پناهجو شغلی را اخذ کرده باشد و حداقل شش ماه مشغول به کار باشد می تواند از با شرایط خاصی اجازه اقامت به دست آورد .