بهداشت و درمان https://goo.gl/CMHZ4C قسمت دوم خدمات درمانی زیر این سرخط اطلاعاتی می‌یابید درباره خدمات درمانی پیشگیرانه و کمک‌هائی که درمانگاه مادران و درمانگاه کودکان می‌تواند به شما بدهد. در اینجا اطلاعات کوتاهی نیز درباره مراقبت‌های فردی وجود دارد، به گونه‌ای که شما در معرض خطر بیماری‌ها قرار نگیرید و بیمار نشوید.​ واکسیناسیون به همه کودکانی که در سوئد زندگی می‌کنند هفت بار امکان واکسیناسیون در برابر بیماری‌های گوناگون مانند فلج کودکان polio، سیاه سرفه kikhosta، دیفتری و کزاز stelkramp داده می‌شود. خدمات دندانپزشکی در سوئد مطب‌های دندانپزشکی همگانی و مطب‌های دندانپزشکی خصوصی وجود دارد. مطب‌های دندانپزشکی همگانی توسط شورای استان یا شورای منطقه اداره می‌شوند. این مطب‌های دندانپزشکی Folktandvården نام دارند. بسیاری مطب‌های دندانپزشکی خصوصی هم در سوئد وجود دارد. بر اساس مقررات، میزان پرداختی شما بابت خدمات دندانپزشکی ممکن است متفاوت باشد. این بستگی دارد به اینکه شما در کجا زندگی می‌کنید و کدام دندانپزشک را انتخاب کرده‌اید. خدمات دندانپزشکی در سوئد غالباً خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه است. این بدان معناست که شما به فاصله‌های زمانی معین به دندانپزشک مراجعه می‌کنید تا به این ترتیب سلامت دندان‌های شما حفظ شود. همه افراد زیر ۲۰ سال در سوئد از خدمات رایگان دندانپزشکی، هم نزد مطب‌های دندانپزشکی همگانی Folktandvården و هم نزد مطب‌های دندانپزشکی خصوصی برخوردار می‌شوند. همه کودکان و نوجوانان به طور منظم برای معاینه، درمان و اقدامات پیشگیرانه به دندانپزشک احضار می‌شوند. بزرگسالان بایستی خودشان با دندانپزشک تماس بگیرند. از خودتان مراقبت کنید عادت‌های مثبت در مورد غذا خوردن آنچه که شما می‌خورید و می‌نوشید اثر بزرگی بر تندرستی و بهداشت شما دارد. خوردن غذای مناسب و تحرک داشتن می‌تواند خطر دچار شدن به بیماری‌هائی مانند بیماری‌های قلب و عروق، بیماری قند، سرطان و ناراحتی‌های روانی را کاهش دهد. ورزش و تمرین کردن انسان نیاز به تحرک دارد تا بتواند سلامت خود را حفظ کند. تمرین کردن خطر دچار شدن به بیماری‌هائی، مانند بیماری‌های قلب و عروق و برخی از گونه‌های سرطان را کاهش می‌دهد. تمرین کردن باعث می‌شود که شما شادتر نیز بشوید. شما بهتر خواهید خوابید، توانائی تحمل استرس بیشتری را خواهید داشت و خواهید توانست وزن متعادلی داشته باشید. بهتر است که بزرگسالان دستکم روزی ۳۰ دقیقه تحرک داشته باشند. فشار روانی (استرس) بسیاری از مردم احساس فشار روانی (استرس) می‌کنند. این ممکن است همیشه خطرآفرین نباشد. فشار روانی (استرس) توان اضافه به شما می‌دهد تا بتوانید از پس حل کردن دشواری‌ها برآئید. اما فشار روانی (استرس) زیادی ممکن است برای سلامتی شما خطرناک باشد. اگر شما احساس فشار روانی (استرس) کنید، بهتر است پی ببرید که دلیل آن چیست. در آنصورت خواهید توانست وضعیت خود را تغییر دهید. خواب این مهم است که شما خوب بخوابید تا تندرستی خود را حفظ کنید. یک فرد بزرگسال معمولاً به شش تا نه ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز دارد. جوانان به خواب بیشتری نیاز دارند. #اقامت #پناهجو

بهداشت و درمان

https://goo.gl/CMHZ4C
قسمت دوم


خدمات درمانیزیر این سرخط اطلاعاتی می‌یابید درباره خدمات درمانی پیشگیرانه و کمک‌هائی که درمانگاه مادران و درمانگاه کودکان می‌تواند به شما بدهد. در اینجا اطلاعات کوتاهی نیز درباره مراقبت‌های فردی وجود دارد، به گونه‌ای که شما در معرض خطر بیماری‌ها قرار نگیرید و بیمار نشوید.​واکسیناسیونبه همه کودکانی که در سوئد زندگی می‌کنند هفت بار امکان واکسیناسیون در برابر بیماری‌های گوناگون مانند فلج کودکان polio، سیاه سرفه kikhosta، دیفتری و کزاز stelkramp داده می‌شود.
خدمات دندانپزشکی
در سوئد مطب‌های دندانپزشکی همگانی و مطب‌های دندانپزشکی خصوصی وجود دارد. مطب‌های دندانپزشکی همگانی توسط شورای استان یا شورای منطقه اداره می‌شوند. این مطب‌های دندانپزشکی Folktandvården نام دارند.
بسیاری مطب‌های دندانپزشکی خصوصی هم در سوئد وجود دارد. بر اساس مقررات، میزان پرداختی شما بابت خدمات دندانپزشکی ممکن است متفاوت باشد. این بستگی دارد به اینکه شما در کجا زندگی می‌کنید و کدام دندانپزشک را انتخاب کرده‌اید.

خدمات دندانپزشکی در سوئد غالباً خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه است. این بدان معناست که شما به فاصله‌های زمانی معین به دندانپزشک مراجعه می‌کنید تا به این ترتیب سلامت دندان‌های شما حفظ شود.

همه افراد زیر ۲۰ سال در سوئد از خدمات رایگان دندانپزشکی، هم نزد مطب‌های دندانپزشکی همگانی Folktandvården و هم نزد مطب‌های دندانپزشکی خصوصی برخوردار می‌شوند. همه کودکان و نوجوانان به طور منظم برای معاینه، درمان و اقدامات پیشگیرانه به دندانپزشک احضار می‌شوند. بزرگسالان بایستی خودشان با دندانپزشک تماس بگیرند.از خودتان مراقبت کنید

عادت‌های مثبت در مورد غذا خوردن


آنچه که شما می‌خورید و می‌نوشید اثر بزرگی بر تندرستی و بهداشت شما دارد. خوردن غذای مناسب و تحرک داشتن می‌تواند خطر دچار شدن به بیماری‌هائی مانند بیماری‌های قلب و عروق، بیماری قند، سرطان و ناراحتی‌های روانی را کاهش دهد.ورزش و تمرین کردن

انسان نیاز به تحرک دارد تا بتواند سلامت خود را حفظ کند. تمرین کردن خطر دچار شدن به بیماری‌هائی، مانند بیماری‌های قلب و عروق و برخی از گونه‌های سرطان را کاهش می‌دهد. تمرین کردن باعث می‌شود که شما شادتر نیز بشوید. شما بهتر خواهید خوابید، توانائی تحمل استرس بیشتری را خواهید داشت و خواهید توانست وزن متعادلی داشته باشید. بهتر است که بزرگسالان دستکم روزی ۳۰ دقیقه تحرک داشته باشند.فشار روانی (استرس)

بسیاری از مردم احساس فشار روانی (استرس) می‌کنند. این ممکن است همیشه خطرآفرین نباشد. فشار روانی (استرس) توان اضافه به شما می‌دهد تا بتوانید از پس حل کردن دشواری‌ها برآئید. اما فشار روانی (استرس) زیادی ممکن است برای سلامتی شما خطرناک باشد. اگر شما احساس فشار روانی (استرس) کنید، بهتر است پی ببرید که دلیل آن چیست. در آنصورت خواهید توانست وضعیت خود را تغییر دهید.


خواب

این مهم است که شما خوب بخوابید تا تندرستی خود را حفظ کنید. یک فرد بزرگسال معمولاً به شش تا نه ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز دارد. جوانان به خواب بیشتری نیاز دارند.

#اقامت
#پناهجو