اموزش شهروند سوئدی قسمت 1 goo.gl/rmszZj مقررات راحتی و آسایش همگانی در یک ساختمان مسکونی در نزدیکی همسایه های خود زندگی می کنید. ​احترام نهادن به همسایه‌ها یک اصل بدیهی است زیرا به این ترتیب همه در آن مجتمع مسکونی احساس راحتی خواهند کرد. مستأجرانی که با وجود تذکرها به بدرفتاری خود ادامه می‌دهند حق سکونت besittningsrätten در مسکن اجاره‌ای خود را از دست می‌دهند (از خانه خود اخراج خواهند شد). در زیر نمونه‌هائی از نکاتی که بایستی بدانها توجه کنید آمده است. توجه به دیگران همۀ ساکنان ساختمان موظف هستند حال یکدیگر را رعایت کنند. رعایت حال یکدیگر از ساعت 10 شب تا 7 صبح فوق العاده مهم است. برای آنکه مزاحم همسایگان خود نشوید موارد زیر را در نظر بگیرید: • صداها در واحدهای ساختمان شنیده می شوند. دویدن، بازی کردن و بهم زدن درب ها به راحتی ایجاد مزاحمت می کند. شما بعنوان مستأجر مسئولیت دارید که مهمانان تان برای همسایگان مزاحمت ایجاد نکنند. ​ • صدای تلویزیون، رایانه و استریوی خود را در سطح مناسبی نگاه دارید. • پس از ساعت ۰۰-۲۰ دیوار را سوراخ نکنید و میخ به دیوار نکوبید. • مهمانی دادن جالب است، اما بهتر است از پیش این موضوع را به همسایه‌های خود اطلاع دهید. یک قاعده مهم آنست که هر چه به نیمه شب نزدیکتر می‌شوید، میزان صدا را بیشتر کاهش دهید. -------------------------------------------------------------- دوچرخه‌ها و کالسکه‌های بچه‌ها بزرگترین خطر در هنگام آتش سوزی هستند به علت حفظ امنیت در هنگام آتش سوزی، شما نبایستی مبلمان، سورتمه بچه‌ها pulkor، دوچرخه‌ها و کالسکه‌های بچه‌ها را در راه پله‌ها نگهداری کنید. این وسیله‌ها مانع کار نظافتچی‌ها هم می‌شوند. آنتن گیرنده ماهواره‌ای و دیگر آنتن‌ها اگر بخواهید یک آنتن گیرنده ماهواره‌ای parabol یا آنتن دیگری نصب کنید، ضروری است که از مالک مسکن خود اجازه بگیرید. این موضوع شامل نصب چنین آنتن‌هائی در بالکن و یا پنجره آپارتمان نیز هست. #دانشجو #اقامت #پناهجو

اموزش شهروند سوئدی
قسمت 1

goo.gl/rmszZj

مقررات راحتی و آسایش همگانی


در یک ساختمان مسکونی در نزدیکی همسایه های خود زندگی می کنید. ​احترام نهادن به همسایه‌ها یک اصل بدیهی است زیرا به این ترتیب همه در آن مجتمع مسکونی احساس راحتی خواهند کرد.مستأجرانی که با وجود تذکرها به بدرفتاری خود ادامه می‌دهند حق سکونت besittningsrätten در مسکن اجاره‌ای خود را از دست می‌دهند (از خانه خود اخراج خواهند شد). در زیر نمونه‌هائی از نکاتی که بایستی بدانها توجه کنید آمده است.


توجه به دیگران


همۀ ساکنان ساختمان موظف هستند حال یکدیگر را رعایت کنند. رعایت حال یکدیگر از ساعت 10 شب تا 7 صبح فوق العاده مهم است. برای آنکه مزاحم همسایگان خود نشوید موارد زیر را در نظر بگیرید:• صداها در واحدهای ساختمان شنیده می شوند. دویدن، بازی کردن و بهم زدن درب ها به راحتی ایجاد مزاحمت می کند. شما بعنوان مستأجر مسئولیت دارید که مهمانان تان برای همسایگان مزاحمت ایجاد نکنند. ​
• صدای تلویزیون، رایانه و استریوی خود را در سطح مناسبی نگاه دارید.• پس از ساعت ۰۰-۲۰ دیوار را سوراخ نکنید و میخ به دیوار نکوبید.• مهمانی دادن جالب است، اما بهتر است از پیش این موضوع را به همسایه‌های خود اطلاع دهید. یک قاعده مهم آنست که هر چه به نیمه شب نزدیکتر می‌شوید، میزان صدا را بیشتر کاهش دهید.

--------------------------------------------------------------


دوچرخه‌ها و کالسکه‌های بچه‌ها بزرگترین خطر در هنگام آتش سوزی هستند

به علت حفظ امنیت در هنگام آتش سوزی، شما نبایستی مبلمان، سورتمه بچه‌ها pulkor، دوچرخه‌ها و کالسکه‌های بچه‌ها را در راه پله‌ها نگهداری کنید. این وسیله‌ها مانع کار نظافتچی‌ها هم می‌شوند.آنتن گیرنده ماهواره‌ای و دیگر آنتن‌ها

اگر بخواهید یک آنتن گیرنده ماهواره‌ای parabol یا آنتن دیگری نصب کنید، ضروری است که از مالک مسکن خود اجازه بگیرید. این موضوع شامل نصب چنین آنتن‌هائی در بالکن و یا پنجره آپارتمان نیز هست.


#دانشجو
#اقامت
#پناهجو