مراحل اقدام براي اقامت كاري در سوئد: ١- نوشتن رزومه كامل نهايتا ٢ صفحه A4 ٢- جستجوي شغل مورد نظر در سايت هاي كاريابي سوئد كه چند مورد اينجا به اشتراك ميزارم www.arbetsformedlingen.se/ اداره كار سوئد 👆👆👆👆 https://jobb.blocket.se/lediga-jobb-i-hela-sverige/ https://www.indeed.com ٣- مكاتبه ايميلي با كارفرما ٤- در صورت توافق براي اينكه كار فرما بتواند فردي را خارج از اروپا دعوت براي كار كند بايدحداقل ١٠ روز از درج آگهي شغل مورد نظر در پايگاه اصلي كار سوئد گذشته باشد تا بتواند مدارك مربوطه را در اداره مهاجرت براي متقاضي درخواست نمايد ٥- ادرس ايميل شما بسيار مهم است براي مكاتبه با كارفرما و اداره مهاجرت ٦- پس از تكميل مدارك مورد نياز و پرداخت وجه آنلاين دعوت به مصاحبه در سفارت خواهيد شد ٧- اخذ ويزاي كاري ٨- ورود به سوئد ٩- تكميل مراحل اخذ اقامت موقت كاري در اداره مهاجرت ١٠- تكميل مراحل مالياتي در اداره skatt

مراحل اقدام براي اقامت كاري در سوئد:
١- نوشتن رزومه كامل نهايتا ٢ صفحه A4
٢- جستجوي شغل مورد نظر در سايت هاي كاريابي سوئد كه چند مورد اينجا به اشتراك ميزارم

www.arbetsformedlingen.se/
اداره كار سوئد 👆👆👆👆

https://jobb.blocket.se/lediga-jobb-i-hela-sverige/

https://www.indeed.com

٣- مكاتبه ايميلي با كارفرما
٤- در صورت توافق براي اينكه كار فرما بتواند فردي را خارج از اروپا دعوت براي كار كند بايدحداقل ١٠ روز از درج آگهي شغل مورد نظر در پايگاه اصلي كار سوئد گذشته باشد تا بتواند مدارك مربوطه را در اداره مهاجرت براي متقاضي درخواست نمايد
٥- ادرس ايميل شما بسيار مهم است براي مكاتبه با كارفرما و اداره مهاجرت
٦- پس از تكميل مدارك مورد نياز و پرداخت وجه آنلاين دعوت به مصاحبه در سفارت خواهيد شد
٧- اخذ ويزاي كاري
٨- ورود به سوئد
٩- تكميل مراحل اخذ اقامت موقت كاري در اداره مهاجرت
١٠- تكميل مراحل مالياتي در اداره skatt