معلمها و آموزگاران #دانشجو #اقامت goo.gl/C29Ts4 شغل معلمی یکی از شغل هائی است که به پروانه نیاز دارد و شما باید از اداره کل مدارس درخواست پروانه معلمی بدهید. ​ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات به منظور ‏درخواست اجازه کار به عنوان یک معلم یا معلم پیش دبستانی نیاز به پایان تحصیلات عالی و یک کارنامه‌ی تحصیلات است و ا ینکه شما ز بان سوئدی یاد گرفته اید. همچنین ممکن است درخواست اختیارات، صلاحیت علاوه بر اجازه کار بنمایید قبل از اینکه شما درخواست خود را شروع کنید، مهم است که شما گواهی خود را مرتب کنید. آنها باید به زبان اصلی و ترجمه شده به انگلیسی و یا سوئدی باشند. شما ‏درخواست برگه‌ی هویت در مورد پایان تحصیلات عالی از طریق پرکردن فرم تقاضا ‏ وضميمه‌کردن گواهی اثبات تحصیلات عالی معلمی و احتمالاً اختیارات ‏بیشتر که شما درخواست میکنید. این ‏اداره‌ی امور مدارس می باشد که اجازه کار معلمی را صادر و دیپلم معلمی خارجی را ارزیابی مینماید. برای اینکه اجازه کار معلمی را بدست آورید، شما باید یک دیپلم تحصیلی را داشته باشید و واجد صلاحیت کار کردن باشید. کار به عنوان یک معلم در یک مدرسه خارجی و یا در سوئد میتواند گاهی اوقات تفاوت بین آزمون های خارجی و سوئدی را جبران کند. شما میتوانید در وبگاه اداره کل مدارس Skolverket http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-legitimation/utlandsk-examen-1.237098 اطلاعات بیشتری بخوانید درباره آنکه برای درخواست دریافت پروانه اشتغال معلمی به چه مدارکی نیاز دارید. تحصیلات تکمیلی برای شما که دارای اجازه کار معلمی خارجی هستید این امکان وجود دارد که یک تحصیل تکمیلی را سپری نمایید که به شما صلاحیت تدریس در سوئد میدهد. مدت زمان تحصیلات تکمیلی گوناگون است و بستگی دارد به تحصیلات پیشین و تجربه شغلی شما. این تحصیلات در شش مرکز آموزشی صورت میگیرد: دانشگاه گتنبرگ، دانشگاه لینشوپینگ، مدرسه عالی مالمو، دانشگاه استکهلم، دانشگاه اومئو و دانشگاه اوره برو. دانشگاه استکهلم در این میان مسئولیت هماهنگی ملی را بر عهده دارد. پیوندهائی به وبگاههای دیگر درخواست پروانه معلمی goo.gl/qwQT8p شغل های آموزشی و پرورشی goo.gl/FvVdWn شغل های معلمی goo.gl/mB5RtM ​تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی برای شما که دارای تحصیلات معلمی از یک کشور خارجی هستید٬ در چندین دانشگاه وجود دارد٬ ادامه تحصیلات برای معلمهای خارجی - ULV دانشگاه گتنبرگ http://www.lun.gu.se/utbildning/ulv/ دانشگاه لینشوپینگ https://liu.se/utbildning/program/l7va2 دانشگاه مالمو http://www.mah.se/ls/ulv دانشگاه استکهلم http://www.su.se/lararutbildningar/l%C3%A4rare/utl%C3%A4ndska-l%C3%A4rares-vidareutbildning-ulv دانشگاه اومئو http://www.use.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/ulv-projektet/ دانشگاه اوره برو https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/vill-bli-larare/ulv/ #دانشجو #اقامت

معلمها و آموزگاران
#دانشجو
#اقامت

goo.gl/C29Ts4

شغل معلمی یکی از شغل هائی است که به پروانه نیاز دارد و شما باید از اداره کل مدارس درخواست پروانه معلمی بدهید.

​ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات

به منظور ‏درخواست اجازه کار به عنوان یک معلم یا معلم پیش دبستانی نیاز به پایان تحصیلات عالی و یک کارنامه‌ی تحصیلات است و ا ینکه شما ز بان سوئدی یاد گرفته اید. همچنین ممکن است درخواست اختیارات، صلاحیت علاوه بر اجازه کار بنمایید قبل از اینکه شما درخواست خود را شروع کنید، مهم است که شما گواهی خود را مرتب کنید. آنها باید به زبان اصلی و ترجمه شده به انگلیسی و یا سوئدی باشند. شما ‏درخواست برگه‌ی هویت در مورد پایان تحصیلات عالی از طریق پرکردن فرم تقاضا ‏ وضميمه‌کردن گواهی اثبات تحصیلات عالی معلمی و احتمالاً اختیارات ‏بیشتر که شما درخواست میکنید.


این ‏اداره‌ی امور مدارس می باشد که اجازه کار معلمی را صادر و دیپلم معلمی خارجی را ارزیابی مینماید. برای اینکه اجازه کار معلمی را بدست آورید، شما باید یک دیپلم تحصیلی را داشته باشید و واجد صلاحیت کار کردن باشید. کار به عنوان یک معلم در یک مدرسه خارجی و یا در سوئد میتواند گاهی اوقات تفاوت بین آزمون های خارجی و سوئدی را جبران کند.

شما میتوانید در وبگاه اداره کل مدارس Skolverket

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-legitimation/utlandsk-examen-1.237098


اطلاعات بیشتری بخوانید درباره آنکه برای درخواست دریافت پروانه اشتغال معلمی به چه مدارکی نیاز دارید.


تحصیلات تکمیلی

برای شما که دارای اجازه کار معلمی خارجی هستید این امکان وجود دارد که یک تحصیل تکمیلی را سپری نمایید که به شما صلاحیت تدریس در سوئد میدهد.

مدت زمان تحصیلات تکمیلی گوناگون است و بستگی دارد به تحصیلات پیشین و تجربه شغلی شما. این تحصیلات در شش مرکز آموزشی صورت میگیرد: دانشگاه گتنبرگ، دانشگاه لینشوپینگ، مدرسه عالی مالمو، دانشگاه استکهلم، دانشگاه اومئو و دانشگاه اوره برو. دانشگاه استکهلم در این میان مسئولیت هماهنگی ملی را بر عهده دارد.
پیوندهائی به وبگاههای دیگر


درخواست پروانه معلمی

goo.gl/qwQT8pشغل های آموزشی و پرورشی


goo.gl/FvVdWn
شغل های معلمی

goo.gl/mB5RtM​تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی برای شما که دارای تحصیلات معلمی از یک کشور خارجی هستید٬ در چندین دانشگاه وجود دارد٬ ادامه تحصیلات برای معلمهای خارجی - ULV


دانشگاه گتنبرگ

http://www.lun.gu.se/utbildning/ulv/
دانشگاه لینشوپینگ
https://liu.se/utbildning/program/l7va2

دانشگاه مالمو
http://www.mah.se/ls/ulv

دانشگاه استکهلم

http://www.su.se/lararutbildningar/l%C3%A4rare/utl%C3%A4ndska-l%C3%A4rares-vidareutbildning-ulv
دانشگاه اومئو

http://www.use.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/ulv-projektet/
دانشگاه اوره برو

https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/vill-bli-larare/ulv/


#دانشجو
#اقامت