رفتیم رشته ریاضی ))

رفتیم رشته ریاضی ))
رفتیم رشته ریاضی ))
جدی؟
آره
دمت گرم خوشم میاد از تلاشت . در ضمن بنظرم داری راه رو درست میری اگر میخواهی تو دنیای کامپیوتر باشی ریاضی بخونی خیلی بهتره
دمت گرم خوشم میاد از تلاشت . در ضمن بنظرم داری راه رو درست میری اگر میخواهی تو دنیای کامپیوتر باشی ریاضی بخونی خیلی بهتره
👍👍
ممنون
دمت گرم خوشم میاد از تلاشت . در ضمن بنظرم داری راه رو درست میری اگر میخواهی تو دنیای کامپیوتر باشی ریاضی بخونی خیلی بهتره
🤔
رفتیم رشته ریاضی ))
مبارکههه 🎉🎊
رفتیم رشته ریاضی ))
مبارکههه 🎉🎊