✨سرما خوردگی را درمان نکنید✨ ✅ یکی از اشتباهات بزرگ و بسیار رایج درمان سرما خوردگی است. در احادیث و روایات از درمان سرما خوردگی نهی شده است و از آن به عنوان بیماری نافع یاد شده که از بیماری های بسیار بزرگتر مثل جذام جلوگیری می کند. و أصلا نباید گفت سرما خوردگی نوعی بیماری است. 🔺تذکر: سرماخوردگی دوره دارد. معمولا بایستی بعد از سه روز بهبودی حاصل شود.بعد از سه روز باید اقدام به درمان کرد. ✅ گرچه در روایات همچنان تاکید شده است که اگر تحمل دارید پس از سه روز هم درمان نکنید. و راه درمان هم ذکر شده در احادیث که تجربه شده هست: یک دانگ کندش + دو دانگ سیاهدانه را بکوبند و انفیه کنند. (مقدار سیاه دانه باید دو برابر کندش باشد.) انفیه به این معناست که مواد را جلوی بینی گرفته که موجب عطسه می شود.و در نهایت بهبودی سرما خوردگي. منبع: (1)ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۸، ﺹ ۳۸۳ ‌‌➯ @masominteb 🍏

✨سرما خوردگی را درمان نکنید✨

✅ یکی از اشتباهات بزرگ و بسیار رایج درمان سرما خوردگی است. در احادیث و روایات از درمان سرما خوردگی نهی شده است و از آن به عنوان بیماری نافع یاد شده که از بیماری های بسیار بزرگتر مثل جذام جلوگیری می کند. و أصلا نباید گفت سرما خوردگی نوعی بیماری است.

🔺تذکر: سرماخوردگی دوره دارد. معمولا بایستی بعد از سه روز بهبودی حاصل شود.بعد از سه روز باید اقدام به درمان کرد.

✅ گرچه در روایات همچنان تاکید شده است که اگر تحمل دارید پس از سه روز هم درمان نکنید.
و راه درمان هم ذکر شده در احادیث که تجربه شده هست:

یک دانگ کندش + دو دانگ سیاهدانه را بکوبند و انفیه کنند. (مقدار سیاه دانه باید دو برابر کندش باشد.) انفیه به این معناست که مواد را جلوی بینی گرفته که موجب عطسه می شود.و در نهایت بهبودی سرما خوردگي.

منبع:
(1)ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۸، ﺹ ۳۸۳

‌‌➯ @masominteb 🍏