#کمک_هزینه_های_دولتی قسمت سوم: #هزینه_های_پزشکی_کانادا ☆ هزینه های پزشکی عموما در کانادا رایگان میباشد،اما دولت بعضی اقلام را پوشش نمیدهد مانند دارو،دندانپزشکی و... جدیدا دولت کانادا برای بچه های زیر ۲۵ سال دارو را رایگان‌کرده است(از چند وقت دیگه اجرایی خواهد شد) ❗️به عنوان مثال شربت آموکسی سیلین در ایران حدود ۵۰۰۰ تومان است در کانادا حدود ۳۰ دلار میباشد. ☆ دندانپزشکی:برای بچه های تا سن ۱۷ سالگی برنامه ای وجود دارد به اسم هِلسی اِسمایل برای دندانپزشکی رایگان کودکان میباشد،که به سقف درآمد بستگی دارد که برای درآمد های زیر ۳۰۰۰۰ دلار میباشد و اکر از این مقدار بیشتر باشد این برنامه قطع میشود.بعداز فرستادن درخواست،سه چهار روز بعد،یه کارت دریافت میکنید که با اون کارت هزینه دندانپزشکی فرزند مجانی میباشد. ☆ ترلیوم دارو: باتوجه به درآمد شما فرمهای مربوطه را پر کرده و اپلای میکنید و با توجه به درآمد شما برای آن دیداکتیبل درنظر میگیرن یعنی اگر درآمد شما کم باشد سالی ۲۰۰ دلار دیداکتیبل به شما تعلق میگیرد،یعنی هر سه ماه اگه پول داروی شما ۵۰ دلار شود خود شما پرداخت میکنید و اگر از ۵۰ دلار بالاتر شود مجانی میشود (نسخه ای ۲ دلار)، که برای کل خانواده قابل اپلای میباشد، بدین صورت برای خانواده در بازه سه ماهه بیشتر از پنجاه دلار پرداخت نمیکنید به عنوان مثال اگر شخصی بیمار شود و پول داروی آن ۳۰ دلار شود چون زیر ۵۰ دلار است خود فرد پرداخت میکند و اگر چند روز بعد یکی از اعضای خانواده بیمار شود و پول داروی آن مثلا ۱۰۰ دلار شود شما ۲۰ دلار دیگر پرداخت میکنید یعنی در بازه سه ماهه جمعا ۵۰ دلار،و اگر در این سه ماه کسی دوباره مریض شود هرقیمت که پول داروی آن باشد شما ۲ دلار پرداخت میکنید (نسخه) و پول دارو پرداخت نمیکنید و بعداز اتمام سه ماه دوباره سه ماه بعد به همین ترتیب یعنی ۵۰ دلار به عهده شما و بقیه به عهده دولت،که برای اپلای کردن زمان مشخص دارد و هر تایمی نمیشود اپلای کرد. ☆Unison در سه ماهه اول مهاجرت چون شما هنوز کارت OHIP سلامت خود را دریافت نکرده اید و بیمه نیستید اگه خدای ناکرده دچار حادثه شوید هزینه های درمانی بدون بیمه بسیار بسیار زیاد است. لذا اگر مشکل خاص سلامت و یا ترس از ایجاد مشکل در این سه ماه دارید بهتر است قبل از امدن به کانادا بیمه مسافرتی بگیرید.  ☆ مراقبت‌های پزشکی از زنان حامله در طول دوران بارداری و در هنگام زایمان کماکان رایگان است؛ حتا اگر شما به تازگی وارد کانادا شده باشید و هنوز کارت بیمه‌ی درمانی را دریافت نکرده‌‌اید. ✍خاطرات یک مهاجر @Namaki_Life_Journey ☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ 📚لینک کتابخانه https://t.me/IR_CA_Immigration_library

#کمک_هزینه_های_دولتی

قسمت سوم:
#هزینه_های_پزشکی_کانادا

☆ هزینه های پزشکی عموما در کانادا رایگان میباشد،اما دولت بعضی اقلام را پوشش نمیدهد مانند دارو،دندانپزشکی و... جدیدا دولت کانادا برای بچه های زیر ۲۵ سال دارو را رایگان‌کرده است(از چند وقت دیگه اجرایی خواهد شد)

❗️به عنوان مثال شربت آموکسی سیلین در ایران حدود ۵۰۰۰ تومان است در کانادا حدود ۳۰ دلار میباشد.

☆ دندانپزشکی:برای بچه های تا سن ۱۷ سالگی برنامه ای وجود دارد به اسم هِلسی اِسمایل برای دندانپزشکی رایگان کودکان میباشد،که به سقف درآمد بستگی دارد که برای درآمد های زیر ۳۰۰۰۰ دلار میباشد و اکر از این مقدار بیشتر باشد این برنامه قطع میشود.بعداز فرستادن درخواست،سه چهار روز بعد،یه کارت دریافت میکنید که با اون کارت هزینه دندانپزشکی فرزند مجانی میباشد.

☆ ترلیوم دارو: باتوجه به درآمد شما فرمهای مربوطه را پر کرده و اپلای میکنید و با توجه به درآمد شما برای آن دیداکتیبل درنظر میگیرن یعنی اگر درآمد شما کم باشد سالی ۲۰۰ دلار دیداکتیبل به شما تعلق میگیرد،یعنی هر سه ماه اگه پول داروی شما ۵۰ دلار شود خود شما پرداخت میکنید و اگر از ۵۰ دلار بالاتر شود مجانی میشود (نسخه ای ۲ دلار)، که برای کل خانواده قابل اپلای میباشد،
بدین صورت برای خانواده در بازه سه ماهه بیشتر از پنجاه دلار پرداخت نمیکنید
به عنوان مثال اگر شخصی بیمار شود و پول داروی آن ۳۰ دلار شود چون زیر ۵۰ دلار است خود فرد پرداخت میکند و اگر چند روز بعد یکی از اعضای خانواده بیمار شود و پول داروی آن مثلا ۱۰۰ دلار شود شما ۲۰ دلار دیگر پرداخت میکنید یعنی در بازه سه ماهه جمعا ۵۰ دلار،و اگر در این سه ماه کسی دوباره مریض شود هرقیمت که پول داروی آن باشد شما ۲ دلار پرداخت میکنید (نسخه) و پول دارو پرداخت نمیکنید و بعداز اتمام سه ماه دوباره سه ماه بعد به همین ترتیب یعنی ۵۰ دلار به عهده شما و بقیه به عهده دولت،که برای اپلای کردن زمان مشخص دارد و هر تایمی نمیشود اپلای کرد.

☆Unison

در سه ماهه اول مهاجرت چون شما هنوز کارت OHIP سلامت خود را دریافت نکرده اید و بیمه نیستید اگه خدای ناکرده دچار حادثه شوید هزینه های درمانی بدون بیمه بسیار بسیار زیاد است. لذا اگر مشکل خاص سلامت و یا ترس از ایجاد مشکل در این سه ماه دارید بهتر است قبل از امدن به کانادا بیمه مسافرتی بگیرید. 

☆ مراقبت‌های پزشکی از زنان حامله در طول دوران بارداری و در هنگام زایمان کماکان رایگان است؛ حتا اگر شما به تازگی وارد کانادا شده باشید و هنوز کارت بیمه‌ی درمانی را دریافت نکرده‌‌اید.

✍خاطرات یک مهاجر

@Namaki_Life_Journey

☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا

https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ

📚لینک کتابخانه
https://t.me/IR_CA_Immigration_library