#مهاجرت_خوداشتغالی_فدرال 🌀برنامه خوداشتغالی فدرال🌀 🎻 هنرمندان🎻 🚴🏻ورزشکاران🚴🏻 📖فعالان فرهنگی📖 🔹شرایط: 1️⃣داشتن دوسال سابقه کار در پنج سال گذشته. 2️⃣داشتن مبلغ سرمایه منطقی صرفا جهت اثبات آمادگی خوداشتغالی در کانادا(توجه داشته باشید در این روش به هیچ وجه نیاز به سرمایه گذاری نیست) 3️⃣اثبات اینکه این سرمایه از هنر, ورزش یا فعالیت فرهنگی حرفه ای شما در کشور خودتان به دست آمده است. 🔹مزایا: 1️⃣شرط زبان ندارد. 2️⃣محدودیت سنی ندارد. 3️⃣به سرمایه گذاری نیاز ندارد. 4️⃣سابقه کاری با بیمه نیاز ندارد. 5️⃣پروسه نسبتا سریع. 6️⃣استان محل اقامت در کانادا به انتخاب شماست. 7️⃣اقامت دائم بی قید و شرط از روز اول ⭕️هدف: اشتراک دانش ، تجربیات و نظرات شخصی مهاجران در کانادا مسئولیت درستی و نادرستی استفاده و هرگونه برداشت بعهده کاربران است ✍خاطرات یک مهاجر @Namaki_Life_Journey ☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ

#مهاجرت_خوداشتغالی_فدرال

🌀برنامه خوداشتغالی فدرال🌀

🎻 هنرمندان🎻
🚴🏻ورزشکاران🚴🏻
📖فعالان فرهنگی📖

🔹شرایط:

1️⃣داشتن دوسال سابقه کار در پنج سال گذشته.
2️⃣داشتن مبلغ سرمایه منطقی صرفا جهت اثبات آمادگی خوداشتغالی در کانادا(توجه داشته باشید در این روش به هیچ وجه نیاز به سرمایه گذاری نیست)
3️⃣اثبات اینکه این سرمایه از هنر, ورزش یا فعالیت فرهنگی حرفه ای شما در کشور خودتان به دست آمده است.

🔹مزایا:

1️⃣شرط زبان ندارد.
2️⃣محدودیت سنی ندارد.
3️⃣به سرمایه گذاری نیاز ندارد.
4️⃣سابقه کاری با بیمه نیاز ندارد.
5️⃣پروسه نسبتا سریع.
6️⃣استان محل اقامت در کانادا به انتخاب شماست.
7️⃣اقامت دائم بی قید و شرط از روز اول


⭕️هدف:
اشتراک دانش ، تجربیات و نظرات شخصی مهاجران در کانادا

مسئولیت درستی و نادرستی استفاده و هرگونه برداشت بعهده کاربران است

✍خاطرات یک مهاجر
@Namaki_Life_Journey

☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا
https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ