‍ #لیست_دانشگاه_مورد_تائید وزارت بهداشت ⭕️هدف: اشتراک دانش ، تجربیات و نظرات شخصی مهاجران در کانادا مسئولیت درستی و نادرستی استفاده و هرگونه برداشت بعهده کاربران است خاطرات یک مهاجر 👇 @Namaki_Life_Journey لینک گروه 👇 https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ

‍ #لیست_دانشگاه_مورد_تائید
وزارت بهداشت
⭕️هدف:
اشتراک دانش ، تجربیات و نظرات شخصی مهاجران در کانادا

مسئولیت درستی و نادرستی استفاده و هرگونه برداشت بعهده کاربران است

خاطرات یک مهاجر
👇
@Namaki_Life_Journey

لینک گروه
👇
https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ