#محاسبه_امتیاز_در_استخر_کاندیداهای_مهاجرت با مراجعه به لینک ذیل، امتیاز خود را محاسبه نمایید: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/criteria-comprehensive-ranking-system فاکتورهای مهم در محاسبه این امتیاز عبارتند از : □ سن □ رشته تحصیلی □ سطح مدارک تحصیلی □ سوابق کاری مرتبط □ نمره زبان آیلتس (حداقل نمره ۶ در هر ۴ اسکیل) □ نمره مدرک فرانسه □ وجوداقوام درجه یک در کانادا ✍خاطرات یک مهاجر @Namaki_Life_Journey ☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ 📚لینک مستقیم مشاره مهاجرت https://t.me/IR_CA_Immigration_library

#محاسبه_امتیاز_در_استخر_کاندیداهای_مهاجرت

با مراجعه به لینک ذیل، امتیاز خود را محاسبه نمایید:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/criteria-comprehensive-ranking-system

فاکتورهای مهم در محاسبه این امتیاز عبارتند از :

□ سن
□ رشته تحصیلی
□ سطح مدارک تحصیلی
□ سوابق کاری مرتبط
□ نمره زبان آیلتس (حداقل نمره ۶ در هر ۴ اسکیل)
□ نمره مدرک فرانسه
□ وجوداقوام درجه یک در کانادا

✍خاطرات یک مهاجر

@Namaki_Life_Journey

☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا

https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ

📚لینک مستقیم مشاره مهاجرت
https://t.me/IR_CA_Immigration_library