#دریافت_ترموستات_هوشمند_انتاریو دولت انتاریو اقدام به توزیع ترموستات هوشمند رایگان برای خانه ها از طریق برنامه GreenON Installations Program نموده است. هدف این طرح کنترل و کاهش مصرف انرژی در خانه ها می باشد. در حال حاضر این طرح برای خانه های single-detached,semi-detached, و townhome اجرا می گردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید: www.greenon.ca/en/programs/greenon-installations ✍خاطرات یک مهاجر @Namaki_Life_Journey ☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ 📚لینک مستقیم مشاره مهاجرت https://t.me/IR_CA_Immigration_library

#دریافت_ترموستات_هوشمند_انتاریو

دولت انتاریو اقدام به توزیع ترموستات هوشمند رایگان برای خانه ها از طریق برنامه GreenON Installations Program نموده است.
هدف این طرح کنترل و کاهش مصرف انرژی در خانه ها می باشد. در حال حاضر این طرح برای خانه های single-detached,semi-detached, و townhome اجرا می گردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

www.greenon.ca/en/programs/greenon-installations


✍خاطرات یک مهاجر

@Namaki_Life_Journey

☄گروه تجربیات مهاجران ایرانی کانادا

https://t.me/joinchat/Byxq3UQ4ackyfKkWEghYaQ

📚لینک مستقیم مشاره مهاجرت
https://t.me/IR_CA_Immigration_library