پس دلیلی نداره وقت هدر بدی متن بخونی

پس دلیلی نداره وقت هدر بدی متن بخونی
پس دلیلی نداره وقت هدر بدی متن بخونی
سلام . یه سوال ؛ شما اول سوالات رو می خونید بعد متن رو یا بر عکس ؟
سلام . یه سوال ؛ شما اول سوالات رو می خونید بعد متن رو یا بر عکس ؟
اول سوال و بعد متن
اینطور وقت کمتری صرف میشه