مخصوصا اگه yes no not given یا true false ... باشه

مخصوصا اگه yes no not given یا true false ... باشه
مخصوصا اگه yes no not given یا true false ... باشه
اگه ریدینگ با این سوال ها شروع شد اصلا وقت هدر نده
اول سوال بخون و مطمئن باش جواب توی همون پاراگراف های اوله
اگه ریدینگ با این سوال ها شروع شد اصلا وقت هدر نده
اول سوال بخون و مطمئن باش جواب توی همون پاراگراف های اوله
البته این حالت یه استثنا داره که فعلا جای بحث کردن نیست اما خیلی کم اتفاق میفته