لایو اینستاگرام @AzzyImmigration جلسه متفاوت لایو اینستاگرام با آزاده قرشی، وکیل رسمی مهاجرت استرالیا موضوع: ضمن بازديد از يكي از اماكن معروف سيدني به سؤالات شما در خصوص ویزاهای اسکیل - ارزیابی مدارک و سازمان های مختلف ارزیابی، پاسخ خواهيم داد. لطفا سؤالات مهاجرتی خود را قبل از شروع جلسه به صورت پیام خصوصی در اکانت اینستاگرام ما ارسال بفرمایید تا در جلسات لایو به آن ها پاسخ داده شود. زمان: جمعه ١ دي ماه رأس ساعت ١٠ صبح به وقت ایران. در صفحه اینستاگرام : https://www.instagram.com/australia.immigration.agent/?hl=en @AzzyImmigration كانال تلگرام آزي ايميگريشن

لایو اینستاگرام @AzzyImmigration

جلسه متفاوت لایو اینستاگرام با آزاده قرشی، وکیل رسمی مهاجرت استرالیا
موضوع: ضمن بازديد از يكي از اماكن معروف سيدني به سؤالات شما در خصوص ویزاهای اسکیل - ارزیابی مدارک و سازمان های مختلف ارزیابی، پاسخ خواهيم داد.

لطفا سؤالات مهاجرتی خود را قبل از شروع جلسه به صورت پیام خصوصی در اکانت اینستاگرام ما ارسال بفرمایید تا در جلسات لایو به آن ها پاسخ داده شود.
زمان: جمعه ١ دي ماه رأس ساعت ١٠ صبح به وقت ایران.

در صفحه اینستاگرام :
https://www.instagram.com/australia.immigration.agent/?hl=en

@AzzyImmigration كانال تلگرام آزي ايميگريشن