​ورودی وخروجی‌ها (PORT) و یا درگاه‌ها دو نوع هستند: 1 ـ ورودی نر (SERIAL PORT) یا COM که معمولا دو نوع است: COM I دارای 9 عدد PIN (یا سوزن) است و COM II دارای 15 عدد PIN است. 2 ـ مادگی ((PARALEL PORT یا LPT یا پورتهای موازی ـ USB (UNIVERSAL SERIAL BUS): یک درگاه جدید می‌باشد . ـ سرعت USB بیشتر از COM و LPT است. #آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_2 @Wikipc

​ورودی وخروجی‌ها (PORT) و یا درگاه‌ها دو نوع هستند:

1 ـ ورودی نر (SERIAL PORT) یا COM که معمولا دو نوع است:
COM I دارای 9 عدد PIN (یا سوزن) است و COM II دارای 15 عدد PIN است.

2 ـ مادگی ((PARALEL PORT یا LPT یا پورتهای موازی

ـ USB (UNIVERSAL SERIAL BUS): یک درگاه جدید می‌باشد .
ـ سرعت USB بیشتر از COM و LPT است.

#آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_2
@Wikipc