​چگونه از دستگاه‌های متصل شده به مودم مطلع شویم؟ اولین کاری که می‌بایست انجام دهید، ورود به صفحه‌ی تنظیمات مودم شماست. جهت ورود، شما می‌بایست آدرس IP مودمتان را بدانید. معمولاً این آدرس آی‌پی‌ها، 192.168.1.1 و یا 192.168.0.1 می‌باشد(پشت مودم آی‌پی‌ و یوزنیم پسورد نوشته شده است). پس از ورود به صفحه تنظیمات مودم، می‌بایست که به‌دنبال بخشی با مفهوم Connected Device شوید. بستگی به نوع مودم، ممکن این گزینه با نام‌های متفاوت باشد.برای مثال مودم موجود در منزل من، از نوع TP-Link می‌باشد که این گزینه در مسیر Device Info > DHCP پیدا شد. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، یک جدول با لیست کاملی از دستگاه‌های متصل را خواهید دید. #ترفند #آموزش @Wikipc

​چگونه از دستگاه‌های متصل شده به مودم مطلع شویم؟

اولین کاری که می‌بایست انجام دهید، ورود به صفحه‌ی تنظیمات مودم شماست. جهت ورود، شما می‌بایست آدرس IP مودمتان را بدانید. معمولاً این آدرس آی‌پی‌ها، 192.168.1.1 و یا 192.168.0.1 می‌باشد(پشت مودم آی‌پی‌ و یوزنیم پسورد نوشته شده است).
پس از ورود به صفحه تنظیمات مودم، می‌بایست که به‌دنبال بخشی با مفهوم Connected Device شوید. بستگی به نوع مودم، ممکن این گزینه با نام‌های متفاوت باشد.برای مثال مودم موجود در منزل من، از نوع TP-Link می‌باشد که این گزینه در مسیر Device Info > DHCP پیدا شد.
همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، یک جدول با لیست کاملی از دستگاه‌های متصل را خواهید دید.
#ترفند #آموزش
@Wikipc