​کامپیوتر متشکل از دو بخش است: سخت افزار و نرم افزار. سخت افزار خود از سه قسمت تشکیل شده است: – ورودی: دستگاه هایی هستند که برای وارد کردن داده‌ها (اطلاعات) به کامپیوتر به کار می‌روند. مثل: صفحه کلید و ماوس. – خروجی: دستگاه هایی هستند که برای خارج کردن (نمایش دادن) داده‌ها به کار می‌روند. مثل: صفحه نمایش (مونیتور) و چاپگر (پرینتر). – پردازشگر: مهمترین جزء سخت افزاری کامپیوتر است که داده‌ها را پردازش می‌کند. #آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_1 @Wikipc

​کامپیوتر متشکل از دو بخش است: سخت افزار و نرم افزار.

سخت افزار خود از سه قسمت تشکیل شده است:
– ورودی: دستگاه هایی هستند که برای وارد کردن داده‌ها (اطلاعات) به کامپیوتر به کار می‌روند. مثل: صفحه کلید و ماوس.

– خروجی: دستگاه هایی هستند که برای خارج کردن (نمایش دادن) داده‌ها به کار می‌روند. مثل: صفحه نمایش (مونیتور) و چاپگر (پرینتر).

– پردازشگر: مهمترین جزء سخت افزاری کامپیوتر است که داده‌ها را پردازش می‌کند.

#آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_1
@Wikipc