​​کانال ویکی پی سی مطالب آموزشی جلسه ای خود را هر روز ساعت 12 منتشر میکند ممبرهای عزیز این مطلب را برای کسانی که میتوانند از این مطالب استفاده کنند فوروارد کنید. اولین جلسه آموزش مقدماتی کامپیوتر (پایه) اول خرداد آموزش جامع کامپیوتر @Wikipc

​​کانال ویکی پی سی مطالب آموزشی جلسه ای خود را هر روز ساعت 12 منتشر میکند
ممبرهای عزیز این مطلب را برای کسانی که میتوانند از این مطالب استفاده کنند فوروارد کنید.
اولین جلسه آموزش مقدماتی کامپیوتر (پایه) اول خرداد
آموزش جامع کامپیوتر

@Wikipc