​محتویات control Panel : 9 ـ Game Option : تنظیمات مربوط به Joystick است. 10 ـ Internet Option : مربوط به اینترنت است. که درپنجره اینترنت، قسمت Option نیز می‌توان آنرا یافت. 11 ـ Keyboard : تنظیمات مربوط به صفحه کلید است. 12 ـ Modem : تنظیمات مربوط به مودم برای ورود به اینترنت است. #آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_16 @Wikipc

​محتویات control Panel :

9 ـ Game Option : تنظیمات مربوط به Joystick است.
10 ـ Internet Option : مربوط به اینترنت است. که درپنجره اینترنت، قسمت Option نیز می‌توان آنرا یافت.
11 ـ Keyboard : تنظیمات مربوط به صفحه کلید است.
12 ـ Modem : تنظیمات مربوط به مودم برای ورود به اینترنت است.

#آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_16
@Wikipc