​محتویات control Panel : ٢ ـ Add New Hardware : مربوط به نصب وسایل است. و وقتی که ما قطعه‌ای را نصب کرده‌ایم ولی ویندوز آنرا تشخیص نمی‌دهد با این کار آنرا پیدا می‌کنیم. این برنامه‌ها برای نصب سخت‌افزارهای جدید است که ویندوز آنرا تشخیص نداده است. لیستی در این برنامه دیده می‌شود که ما هنگام نصب قطعاتی که در آن نیست، با انتخاب Other derive و ادامه مسیر، قطعه مورد نظر را جهت شناسائی توسط ویندوز نصب می‌کنیم. اما از سال 95 به بعد بیشتر ادوات Play and plag شدند که ویندوز این ادوات را می‌شناسد و خود آنها را نصب می‌کند. اگر قطعه‌ای play and plug نباشند ویندوز آنرا نمی‌شناسد و ما با این کار آنرا به سیستم می‌شناسانیم. #آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_12 @Wikipc

​محتویات control Panel :

٢ ـ Add New Hardware : مربوط به نصب وسایل است. و وقتی که ما قطعه‌ای را نصب کرده‌ایم ولی ویندوز آنرا تشخیص نمی‌دهد با این کار آنرا پیدا می‌کنیم. این برنامه‌ها برای نصب سخت‌افزارهای جدید است که ویندوز آنرا تشخیص نداده است. لیستی در این برنامه دیده می‌شود که ما هنگام نصب قطعاتی که در آن نیست، با انتخاب Other derive و ادامه مسیر، قطعه مورد نظر را جهت شناسائی توسط ویندوز نصب می‌کنیم. اما از سال 95 به بعد بیشتر ادوات Play and plag شدند که ویندوز این ادوات را می‌شناسد و خود آنها را نصب می‌کند. اگر قطعه‌ای play and plug نباشند ویندوز آنرا نمی‌شناسد و ما با این کار آنرا به سیستم می‌شناسانیم.

#آموزش_مقدماتی_کامپیوتر #جلسه_1_12
@Wikipc