کانال کلاس ریاضی تیزهوشان با مدیریت حمید کرم پور دبیر دبیرستان های تیزهوشان و نمونه کرج افتتاح شد 📚 @math_sampad 📚

کانال کلاس ریاضی تیزهوشان با مدیریت حمید کرم پور دبیر دبیرستان های تیزهوشان و نمونه کرج افتتاح شد

📚 @math_sampad 📚