موادغذایی برای افزایش حجم رانها وباسن 1⃣ماهی.مرغ.تخمه مرغ 2⃣فلفل دلمه‌ای قرمز.زردچوبه 3⃣سویا.شیرسویا.سویاخوراکی 4⃣کیوی.خیار.موز

موادغذایی برای افزایش حجم رانها وباسن

1⃣ماهی.مرغ.تخمه مرغ

2⃣فلفل دلمه‌ای قرمز.زردچوبه

3⃣سویا.شیرسویا.سویاخوراکی

4⃣کیوی.خیار.موز