💎فواید عرق کردن در ورزش: ☄بهبود زخم ☄تقویت مغز ☄مانع سنگ کلیه ☄دفع سموم بدن ☄پاکسازی پوست ☄تقویت سیستم ایمنی

💎فواید عرق کردن در ورزش:

☄بهبود زخم
☄تقویت مغز
☄مانع سنگ کلیه
☄دفع سموم بدن
☄پاکسازی پوست
☄تقویت سیستم ایمنی