❤️بعد از هوازی صبحگاه! ❤️بعد از هوازی بهترین تایم برای غذا خوردن است و هیچ چیز بهتر از تخم مرغ برای شروع صبح نیست! سفیده آن دارای چربی های مفید و لیسیتین میباشد. کلسترول درون تخم مرغ کمک به ترشح هورمون تستوسترون میکند که به چربی سوزی نیز کمک موثری میکند و بر ساختار عضلانی قوام میبخشد. طی مطالعات مصرف تخم مرغ در صبح بسیار اثر بخش تر از هر نوع شیرینی صبحگاهی است.

❤️بعد از هوازی صبحگاه!
❤️بعد از هوازی بهترین تایم برای غذا خوردن است و هیچ چیز بهتر از تخم مرغ برای شروع صبح نیست!
سفیده آن دارای چربی های مفید و لیسیتین میباشد.
کلسترول درون تخم مرغ کمک به ترشح هورمون تستوسترون میکند که به چربی سوزی نیز کمک موثری میکند و بر ساختار عضلانی قوام میبخشد.
طی مطالعات مصرف تخم مرغ در صبح بسیار اثر بخش تر از هر نوع شیرینی صبحگاهی است.