کسانی که از ترکیه هوایی میفرستن اروپا روش کارشون را بهتون میگم که اگه زرنگ باشین خودتون هم میتونید انجام بدید پس خوب توجه کنید.👇 1⃣اول باید قانونی برید ترکیه و اونجا یه پاس شباهتی درست خریداری کنید. 2⃣سپس برای یه روز مشخص یه بلیط برای پرواز به ایران و یه بلیط با فاصله حدود نهایت نیم ساعت برای کشوری که میخای با پاس شباهتی بپری خریداری کنید. 3⃣وقتی اون روز مشخص رسید گیت های پلیس را با پاس ایرانیت رد میکنی که نشون میده داری برمیگردی ایران 4⃣وقتی گیت ها را رد کردی دیگه پرواز ایران را سوار نمیشی پاس ایرانیتو قایم میکنی 5⃣حالا با پاس شباهتی و بلیطی که برای کشور مورد نظر اروپایی ات خریداری کردی میری هواپیمای اون کشور را سوار میشی فقط باید زبانتون قوی باشه تا درصد موفقیتتون بره بالا🌐 #قاچاق #ادمپرون #ترکیه #پاس_شباهتی #لیبل #اروپا #مسیر 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 @panahandegi_u 🇪🇺👈

کسانی که از ترکیه هوایی میفرستن اروپا روش کارشون را بهتون میگم که اگه زرنگ باشین خودتون هم میتونید انجام بدید پس خوب توجه کنید.👇
1⃣اول باید قانونی برید ترکیه و اونجا یه پاس شباهتی درست خریداری کنید.
2⃣سپس برای یه روز مشخص یه بلیط برای پرواز به ایران و یه بلیط با فاصله حدود نهایت نیم ساعت برای کشوری که میخای با پاس شباهتی بپری خریداری کنید.
3⃣وقتی اون روز مشخص رسید گیت های پلیس را با پاس ایرانیت رد میکنی که نشون میده داری برمیگردی ایران
4⃣وقتی گیت ها را رد کردی دیگه پرواز ایران را سوار نمیشی پاس ایرانیتو قایم میکنی
5⃣حالا با پاس شباهتی و بلیطی که برای کشور مورد نظر اروپایی ات خریداری کردی میری هواپیمای اون کشور را سوار میشی
فقط باید زبانتون قوی باشه تا درصد موفقیتتون بره بالا🌐
#قاچاق #ادمپرون #ترکیه #پاس_شباهتی #لیبل #اروپا #مسیر
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
@panahandegi_u 🇪🇺👈
کسانی که از ترکیه هوایی میفرستن اروپا روش کارشون را بهتون میگم که اگه زرنگ باشین خودتون هم میتونید انجام بدید پس خوب توجه کنید.👇
1⃣اول باید قانونی برید ترکیه و اونجا یه پاس شباهتی درست خریداری کنید.
2⃣سپس برای یه روز مشخص یه بلیط برای پرواز به ایران و یه بلیط با فاصله حدود نهایت نیم ساعت برای کشوری که میخای با پاس شباهتی بپری خریداری کنید.
3⃣وقتی اون روز مشخص رسید گیت های پلیس را با پاس ایرانیت رد میکنی که نشون میده داری برمیگردی ایران
4⃣وقتی گیت ها را رد کردی دیگه پرواز ایران را سوار نمیشی پاس ایرانیتو قایم میکنی
5⃣حالا با پاس شباهتی و بلیطی که برای کشور مورد نظر اروپایی ات خریداری کردی میری هواپیمای اون کشور را سوار میشی
فقط باید زبانتون قوی باشه تا درصد موفقیتتون بره بالا🌐
#قاچاق #ادمپرون #ترکیه #پاس_شباهتی #لیبل #اروپا #مسیر
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
@panahandegi_u 🇪🇺👈
دوستان درمورد این مسیر سوال میکردند
درواقع بگم این راه
یک راه سوخته است و لو رفته ولی متاسفانه چاقاق بر ها از شهر های کوچک هنوز از این طریق دارند اقدام میکنند
این راه را فقط برای اطلاع رسانی گذاشتم
و بدونید که از این راه دیگه حداقل از ترکیه نمیشه پرواز
بخواطر همین دم خرطومی ها مامور میزارند
کسانی که از ترکیه هوایی میفرستن اروپا روش کارشون را بهتون میگم که اگه زرنگ باشین خودتون هم میتونید انجام بدید پس خوب توجه کنید.👇
1⃣اول باید قانونی برید ترکیه و اونجا یه پاس شباهتی درست خریداری کنید.
2⃣سپس برای یه روز مشخص یه بلیط برای پرواز به ایران و یه بلیط با فاصله حدود نهایت نیم ساعت برای کشوری که میخای با پاس شباهتی بپری خریداری کنید.
3⃣وقتی اون روز مشخص رسید گیت های پلیس را با پاس ایرانیت رد میکنی که نشون میده داری برمیگردی ایران
4⃣وقتی گیت ها را رد کردی دیگه پرواز ایران را سوار نمیشی پاس ایرانیتو قایم میکنی
5⃣حالا با پاس شباهتی و بلیطی که برای کشور مورد نظر اروپایی ات خریداری کردی میری هواپیمای اون کشور را سوار میشی
فقط باید زبانتون قوی باشه تا درصد موفقیتتون بره بالا🌐
#قاچاق #ادمپرون #ترکیه #پاس_شباهتی #لیبل #اروپا #مسیر
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
@panahandegi_u 🇪🇺👈
دوستان درمورد این مسیر سوال میکردند
درواقع بگم این راه
یک راه سوخته است و لو رفته ولی متاسفانه چاقاق بر ها از شهر های کوچک هنوز از این طریق دارند اقدام میکنند
این راه را فقط برای اطلاع رسانی گذاشتم
و بدونید که از این راه دیگه حداقل از ترکیه نمیشه پرواز
بخواطر همین دم خرطومی ها مامور میزارند