15 اشتباه رایج جغرافیایی که مردم آن‌ها را باور می‌کنند!🌎 در زیر این اشتباهات معروف را ببیند: 1- آفریقا یک کشور است. 2- کوه ماترهورن، بلندترین کوه اروپاست. 3- تورنتو پایتخت کاناداست. 4- گرینلند یک کشور مستقل است. 5- قله اورست نزدیک به فضا است. 6- مجسمه آزادی در نیویورک است. 7- بریتانیای کبیر و پادشاهی بریتانیا یکی هستند. 8- مصر به طور کامل در قاره آفریقاست. 9- کیپ تاون، تنها پایتخت کشور آفریقای‌جنوبی است. 10- کویرها سرد نیستند. 11- ایسلند پوشیده از برف است. 12- زمین یک کره کامل است. 13- افغانستان در خاورمیانه است. 14- ژنو، پایتخت سوئیس است. 15- استانبول، پایتخت ترکیه است. کانال اطلاعات پناهندگی🇪🇺 @panahandegi_u 🔴

15 اشتباه رایج جغرافیایی که مردم آن‌ها را باور می‌کنند!🌎

در زیر این اشتباهات معروف را ببیند:

1- آفریقا یک کشور است.

2- کوه ماترهورن، بلندترین کوه اروپاست.

3- تورنتو پایتخت کاناداست.

4- گرینلند یک کشور مستقل است.

5- قله اورست نزدیک به فضا است.

6- مجسمه آزادی در نیویورک است.

7- بریتانیای کبیر و پادشاهی بریتانیا یکی هستند.

8- مصر به طور کامل در قاره آفریقاست.

9- کیپ تاون، تنها پایتخت کشور آفریقای‌جنوبی است.

10- کویرها سرد نیستند.

11- ایسلند پوشیده از برف است.

12- زمین یک کره کامل است.

13- افغانستان در خاورمیانه است.

14- ژنو، پایتخت سوئیس است.

15- استانبول، پایتخت ترکیه است.

کانال اطلاعات پناهندگی🇪🇺
@panahandegi_u 🔴